Finanční řízení: Co to je a proč je to důležité?

finanční řízení je jedním z nejdůležitějších aspektů podnikání. Chcete-li začít a provozovat úspěšné podnikání, budete potřebovat vynikající znalosti finančního řízení. V našem magisterském studiu obecného managementu můžete také absolvovat průřezová témata v různých variantách, v závislosti na vašich kariérních cílech. Jedna z těchto variant se zaměřuje na finance.

co přesně je tato forma řízení a proč je důležitá?

co je finanční řízení?

finanční řízení je strategické plánování, organizace, řízení a kontrola finančních podniků v organizaci nebo institutu. Zahrnuje také uplatňování principů řízení na finanční aktiva organizace a zároveň hraje důležitou roli ve fiskálním řízení.

mezi cíle finančního řízení patří:

 • zajištění dostatečného množství finančních prostředků pro organizaci;

 • zajištění toho, aby akcionáři získali dobrou návratnost svých investic;

 • optimální a efektivní využití finančních prostředků;

 • vytváření skutečných a bezpečných investičních příležitostí.

úloha finančního manažera

oddělení finančního řízení jakékoli společnosti je řešeno finančním manažerem.

toto oddělení má řadu funkcí, jako například:

 • výpočet požadovaného kapitálu. Finanční manažer musí vypočítat výši kapitálu, který organizace vyžaduje. To závisí na zásadách společnosti s ohledem na očekávané výdaje a zisky. Požadovaná částka musí být odhadnuta tak, aby se příjmy ve společnosti zvýšily.

 • tvorba kapitálové struktury. Jakmile je výše kapitálu odhadnuta, je třeba vytvořit kapitálovou strukturu. Jedná se o analýzu dluhu a vlastního kapitálu, krátkodobou i dlouhodobou. Výhled struktury závisí na výši kapitálu, který společnost vlastní, a na částce, kterou je třeba získat prostřednictvím externích zdrojů.

 • investování kapitálu. Každá organizace nebo společnost musí investovat peníze, aby získala více kapitálu a získala pravidelné výnosy. To znamená, že finanční manažer musí investovat prostředky do bezpečných a ziskových podniků.

 • rozdělení zisku. Jakmile má organizace solidní čistý zisk, je povinností finančního manažera jej efektivně alokovat. To by mohlo zahrnovat udržení části čistého zisku pro pohotovostní, inovační nebo expanzní účely, zatímco další část zisku může být použita k poskytnutí dividend akcionářům.

 • Efektivní správa peněz. Finanční manažer je také zodpovědný za efektivní správu peněz společnosti. Peníze jsou vyžadovány pro různé účely ve společnosti, jako je výplata platů a účtů, udržování zásob, plnění závazků a nákup jakéhokoli materiálu a/nebo vybavení.

 • finanční kontrola. Finanční manažer musí nejen plánovat, organizovat a získávat finanční prostředky, ale musí také kontrolovat a analyzovat finance společnosti. To lze provést pomocí nástrojů, jako je finanční prognóza, analýza poměru, řízení rizik a kontrola zisku a nákladů.

proč je finanční řízení důležité?

tato forma řízení je důležitá z různých důvodů.

 • pomáhá organizacím při finančním plánování a získávání finančních prostředků;

 • pomáhá organizacím účinně využívat a přidělovat získané nebo získané finanční prostředky;

 • podporuje organizace při přijímání kritických finančních rozhodnutí;

 • pomáhá při zlepšování ziskovosti organizací;

 • zvyšuje celkovou hodnotu organizací;

 • poskytuje ekonomickou stabilitu.

Děkujeme, že jste si našli čas na přečtení našeho blogu o tom, co je finanční řízení a proč je důležité. Pokud uvažujete o studiu v Německu, PFH nabízí magisterský titul v oboru obecné řízení. I když máte zájem být ještě více mezinárodní, nabízíme také duální studijní programy, kde studujete část svého času v New Yorku, Londýn, Bordeaux nebo dokonce Austrálie a získáte dva tituly.

Leave a Reply