jak naprogramovat otvírač garážových vrat v autě bez dálkového ovládání

typický proces programování otvírače garážových vrat, ať už je namontován v garáži nebo v autě, zahrnuje dálkové ovládání. Ale co když nemáte dálkový ovladač a chcete naprogramovat otvírač garážových vrat v autě? Rychlým řešením je resetování vysílače v elektronické klávesnici v autě.

v tuto chvíli víme, že toto řešení se jeví jako vágní. Ale tento příspěvek vám poskytne podrobný návod, jak naprogramovat otvírač garážových vrat v autě bez dálkového ovládání, takže pokud je to váš bezprostřední zájem, číst dál.

materiály a nástroje potřebné k programování otvírače garážových vrat v autě bez dálkového ovladače

programování garážových vrat bez dálkového ovladače nepotřebuje nic vážného. V nejlepším případě byste jen potřebovat uživatelskou příručku vašeho vozu a samozřejmě, hlavní ovládací skříň vašeho garážová vrata otvírák. Kromě toho není nic víc na přípravu.

kroky k programování otvírače garážových vrat v autě bez dálkového ovladače

při programování otvírače garážových vrat v autě bez pomoci dálkového ovladače je třeba zvládnout následující kroky:

Vyberte si ovladač

může to být elektronická klávesnice nainstalovaná v autě, ale pro větší pohodlí stačí najít malou ovládací skříňku, která je zabudována ve vašem autě. Připomíná to primární ovládací skříňku otvíráku garážových vrat. Obvykle se nachází u zpětného zrcátka nebo před sedadlem řidiče. Má čtyři šipky a LED indikátor buď uprostřed šipek nebo na boku.

prostudujte si ovládací panel

pro lepší navigaci Přizpůsobte polohy šipek, jak funguje indikátor LED a jak ovládat ovládací skříňku. Studium ovládacího panelu a toho, co by každé tlačítko nebo šipka udělaly, je snazší, pokud máte uživatelskou příručku k vozidlu.

zahájení programování

Chcete-li začít programovat, vyhledejte tlačítko “učit se” nebo “program” v otvíráku garážových vrat. Je na zadní straně jednotky a je dodáván ve žluté, červené, oranžové nebo fialové barvě. Stiskněte tlačítko učit se současně se šipkami v malém ovládacím boxu.

stiskněte pevně tlačítka a podržte je po dobu nejméně 3 sekund, abyste vymazali všechna předprogramovaná nastavení. Indikátor LED by se měl několik sekund trvale rozsvítit, než ztmavne. Když světlo zmizí, tak víte, že všechna nastavení jsou propláchnuta.

Obnovit výchozí nastavení

Chcete-li to provést, musíte se vrátit k otvíráku garážových vrat a zadat výchozí kód. Klávesnice se rozsvítí, jakmile je kód nastaven. Pokud garážová vrata odpoví, začněte stisknout šipky v autě.

můžete to také vyzkoušet zaparkováním auta od garážových vrat, řekněme o několik metrů daleko. Když vytahujete u příjezdové cesty, stiskněte šipku nahoru vašeho auta a zjistěte, zda garážová vrata reagují.

pokud ano, vezměte na vědomí čas potřebný před otevřením garážových vrat, abyste věděli, kdy je stisknout u příjezdové cesty, když přijedete. Pokud programování fungovalo, budete potřebovat další vrstvu zabezpečení, takže musíte nastavit nový kód.

související: jak naprogramovat Old Craftsman garážová vrata otvírák

FAQ

Nyní, když máte tyto kroky následovat v programování garážová vrata otvírák bez dálkového ovladače, pojďme se obrátit na další užitečné informace o garážová vrata otvíráky. Tyto nejčastější dotazy sahají od jiných způsobů, jak naprogramovat otvírač garážových vrat v autě a další obavy týkající se otvíračů garážových vrat.

jak přenést program dálkového ovládání pro otvírač garážových vrat do mého auta?

pokud máte dálkové ovládání, ale nemáte v úmyslu jej použít k otevření garážových vrat, můžete program jednoduše přenést do mini ovládací skříňky vašeho automobilu. Chcete-li to provést, musíte postupovat podle těchto kroků:

 1. nejprve zaparkujte auto uvnitř garáže nebo poblíž hlavní ovládací skříňky otvírače garážových vrat.
 2. zkontrolujte vnitřní střechu vašeho vozu a vyhledejte tlačítka, se kterými budete pracovat. Obvykle se dodává ve třech tlačítkách. Indikátor LED je obvykle nad druhým tlačítkem a měl by být vypnutý.
 3. Nyní stiskněte obě boční tlačítka současně a podržte obě stisknutá po dobu 10 sekund pro resetování. Když LED začne blikat, pusťte tlačítka.
 4. dále vezměte dálkové ovládání a vyberte tlačítko, které chcete vyměnit. Namiřte dálkový ovladač na ovládací skříňku a stiskněte toto tlačítko. Poté stiskněte náhradní tlačítko v mini ovládacím boxu automobilu a stále přidržujte nahrazené tlačítko na dálkovém ovladači. Indikátor LED v mini ovládací skříňce by měl nejprve pomalu blikat a poté rychleji, dokud nebude stabilní.
 5. uvolněte obě tlačítka, jakmile je světlo stabilní. Poté by mělo světlo zhasnout.
 6. nyní znovu stiskněte náhradní tlačítko. Měl by okamžitě zčervenat, když jej stisknete a vypnete poté, co pustíte. Pokud to takhle půjde, zkuste to na svém autě.

jak zjistit, zda je snímač garáže poškozen?

existuje pět základních ukazatelů poškozeného garážového cenzora. Pokud se něco z toho stane, nebudete schopni provádět žádné základní programování, takže je nejlepší, abyste o nich věděli všechno.

 • závěrečné otázky: Buď se nezavírá úplně, zavírání je obtížné, nebo se garážová vrata znovu otevírají ihned po uzavření. Pokud k jednomu z nich dojde, může být nutné vyměnit garážový cenzor. Pro první pomoc zkontrolujte všechny překážky na trati nebo zkontrolujte, zda není něco špatně zarovnáno.
 • foto-Oční senzory: ve dveřích garáže jsou dva fotografické oční senzory. Jeden bliká zeleně pro odesílání signálů a druhý bliká červeně pro příjem signálu. Pokud jsou nevyrovnané, není odeslán ani přijat žádný signál. Vystavení teplu může být také faktorem, takže zkontrolujte úhel, do kterého sluneční paprsky na fotografii oči.
 • senzorové čočky: je pravděpodobné, že váš senzor je plný nečistot a prachu. Když se hromadí nečistoty, nebudou odeslány žádné signály. Takže vyčistěte ty čočkové čočky a zjistěte, jestli to dělá trik.
 • napájení senzoru: pokud jsou oba senzory indikující napájení vypnuté, znamená to, že je přerušeno. Odpojte kabel z bezpečnostních důvodů. Počkejte, až se proud vrátí a zkuste jej zapnout.
 • poškození senzoru drátu: když obvykle červená světla blikají oranžově, je to indikátor poškození vodičů. Pokud k tomu dojde, poraďte se s odborníkem, abyste jej opravili, pokud jsou rozbité. Narovnejte je, pokud jsou jen trochu zkroucené.

můžete synchronizovat starý dálkový ovladač s novějším vozem?

typicky ne. Budete muset získat dálkové ovládání, které je kompatibilní s modelem vašeho novějšího automobilu. Kód se může také změnit a měl by být resetován v hlavní ovládací skříni. Nezapomeňte, že pokud začínáte od nuly, dálkové ovládání je obvykle nutností.

co mám dělat, když kroky nefungovaly a nyní by můj dálkový ovladač neotevřel garážová vrata?

pokud k tomu dojde, nepropadejte panice. Musíte pouze resetovat dálkový ovladač a znovu spustit proces. K tomu je třeba postupovat podle těchto jednoduchých kroků:

 1. stiskněte tlačítko “učit se” pevně po dobu nejméně 20 sekund pro spláchnutí naprogramovaných nastavení na dálkovém ovladači.
 2. dále současně stiskněte tlačítko learn a dálkový ovladač. Před uvolněním počkejte, až bliká. To znamená, že byl naprogramován.
 3. Nyní stiskněte a uvolněte tlačítko learn v hlavním ovládacím panelu a podržte tlačítko replacement v autě. Jakmile indikátor LED v hlavní ovládací skříni bliká, máte hotovo. Zkuste dálkový ovladač znovu.

související: jak naprogramovat otvírač garážových vrat Liftmaster

mohu resetovat klávesnici garážových vrat bez kódu?

absolutně a zde jsou tři kroky k tomu, že:

 1. nejprve se dostanete k motorové jednotce otvíráku garážových vrat. K tomu budete potřebovat žebřík.
 2. vyhledejte tlačítko “učit se” a stiskněte jej. Klávesnice se rozsvítí. Nyní zadejte svůj kód výběru. Počkejte, až indikátor LED bliká.
 3. po blikání znovu stiskněte tlačítko učit a zadejte nový kód. Zkontrolujte, zda to funguje.

Proč můj dálkový ovladač nefunguje?

pokud váš dálkový ovladač nefunguje, může to být způsobeno jedním z těchto důvodů:

 • musíte vyměnit baterie. Nabijte a zkuste jej otevřít.
 • váš dálkový ovladač má zkorodované kontakty. Musíte vyčistit všechna připojení a zkusit to znovu.
 • vaše garážová vrata jsou ručně uzamčena. Než budete moci znovu použít dálkové ovládání, musíte to nejprve odpojit. Novější modely by to naznačovaly neustálým blikáním světel. Chcete-li deaktivovat ruční zámek, stačí stisknout a podržet tlačítko zámku po dobu pěti sekund.

může rušení v okolí ovlivnit můj otvírač garážových vrat?

Ano. Elektronika, bezpečnostní světla a rádia v okolí mohou způsobit, že otvírák garážových vrat bude fungovat přerušovaně. To by bylo potvrzeno, pokud vaše dálkové ovládání funguje pouze v případě, že je značně daleko od těchto gadgetů. Chcete-li to změnit, odstraňte zdroje rušení od hlavní ovládací skříňky otvírače garážových vrat nebo od samotného otvírače garážových vrat.

související: jak naprogramovat otvírač garážových vrat Genie

závěr

programování otvírače garážových vrat i bez dálkového ovladače je zcela dosažitelné. Budete se muset přesunout z hlavní ovládací skříňky do mini ovládací skříňky vašeho vozu mezi nimi, ale kroky nejsou vůbec komplikované. Stačí si zapamatovat časové intervaly, blikající vzory a které současně stisknout a podržet, abyste vše správně naprogramovali.

Leave a Reply