karton Recycling Business-zisková příležitost pro mladé podnikatele

karton je obecný termín používaný pro papírové karty, které se používají pro různé účely. Na základě požadavků jsou tyto karty vyrobeny z papírového řešení. Podobně se lepenka používá také pro výrobu kartonových krabic, které jsou vyrobeny z papírových kartonů vysoké silné a trvanlivé kvality.

lepenkové krabice se používají pro různé účely, jako je ukládání různých druhů předmětů, včetně elektronických spotřebičů, chytrých telefonů, nábytku, plastových předmětů a téměř každé pevné položky průměrné velikosti. Některé položky jsou trochu těžké a některé je třeba zacházet opatrně, proto jsou tyto krabice vyrobeny s ohledem na jejich trvanlivost a tuhost.

tyto kartonové krabice, aby se zvýšila jejich pevnost, jsou laminovány plastem nebo jiným silným lepidlem. Pokud si uděláte čas podívat se na položky, které jsou v prodeji ve vašem okolí, zjistíte, že většina položek je zabalena v kartonové krabici. Dříve byla volba dřevěné krabice, ale byla nahrazena kartonovými krabicemi, které jsou odolné, snadno ovladatelné, přenosné, lehké a levné pro použití.

ve srovnání s dřevěnými krabicemi mohou být lepenkové krabice recyklovány pro další použití, zatímco tyto dřevěné krabice mohou být použity 2-3krát, ale později se stanou nepoužitelnými a jediným účelem, který slouží, je použít je pro zvířecí podestýlku nebo přístřeší nebo spálit na popel. Lepenkové krabice na druhé straně mají tu výhodu, že se recyklují pro další použití. Můžete začít svůj vlastní karton recyklace podnikání pro některé rychlé peníze. Přečtěte si podrobnosti o tom, jak začít s recyklací kartonu: –

použití kartonových krabic a jejich odpadu

jak bylo uvedeno výše, kartonové krabice mají v současné době různé využití. Ať už prodáváte jakýkoli produkt střední velikosti, většina těchto produktů je balena v takových krabicích. Některé příklady balení produktů zahrnují balení téměř většiny ovoce, jako je mango, jablko, granátové jablko, hrozny v kartonových krabicích.

balení plastových výrobků používaných v marnosti, bydlení, nábytku, kuchyni, koupelně probíhá v krabicích.

nábytek malých a středních velikostí je balen ve stejném balení, zatímco nábytek větších rozměrů je balen pomocí těchto lepenkových listů.

produkty každodenního použití, jako jsou jedlé předměty, kosmetika, elektronické spotřebiče, jako je televize, lednice, AC, mobilní telefony atd. jsou baleny pomocí takových lepenkových krabic.

použití kartonových krabic je v obrovském počtu vzhledem k jeho spolehlivosti, trvanlivosti, tuhosti, nízké hmotnosti a levosti. Vzhledem k tomu, že použití těchto krabic je obrovské, tak je tvorba odpadu. Většina krabic po těžkém zatížení se stává zbytečnou až po prvním použití, zatímco některé z nich lze použít maximálně dvakrát nebo třikrát. Poté jsou vyhozeny jako odpadní produkty.

i jako odpad jsou oceňovány za dobrou cenu za kvintal nebo tunu. Odpadní kartonové krabice jsou ideálním odpadem, který je preferován pro recyklaci. Mnoho odvětví recyklace odpadu se daří na recyklaci kartonových krabic.

co je recyklace lepenky?

recyklace kartonu je proces recyklace kartonových krabic pro opětovné použití pro další účely. Karton se v podstatě nazývá vlnitá lepenka, která se recykluje tím, že prochází řádným procesem. Tento proces je poměrně jednoduchý a cenově dostupný v přírodě, kde jsou kartonové krabice nejprve shromažďovány z různých míst a jsou tříděny a odděleny.

plastová, potištěná a označená část je odstraněna a ponechána stranou, zatímco jediný zbývající lepenkový list je umístěn k recyklaci. Tyto lepenkové listy se pak rozvlákňují pomocí vodního roztoku a poté se čistí. Použití chemického procesu a další takový proces karton je recyklován.

vzhledem k tomu, že použití krabic je obrovské a za účelem výroby 1 tuny lepenky jsou řezány 3 tuny dřeva ve formě stromů. Podobně jedna tuna kartonového odpadu získává 9 kubických yardů půdy.

existují různé výhody recyklace kartonových krabic. Některé z nich jsou:

  • pomáhá při snižování odpadu vspolečnosti. Vzhledem k tomu, že použití kartonových krabic je obrovské, tvorba odpadu je také stejná
  • recyklace krabic pomáhá při snižování zalesňování, protože 3 tuny dřeva jsou potřebné k výrobě jedné tuny lepenkových listů
  • recyklace také snižuje náklady na surový materiál, protože recyklovaná lepenka je vždy levnější než nová

zařízení potřebné pro recyklaci kartonových krabic

aby bylo možné recyklovat lepenku, musíte dodržovat některé recyklační procesy.Recyklace je také vyžaduje použití určitých zařízení, které usnadní proces cyklování a rychle recykluje. Stroje také zvyšujímnožství recyklovaného odpadu a je také docela efektivní a cenově dostupné. Některá zařízení, která se používají při recyklaci kartonu, jsou:

Lisy na odpad:

lis na odpad je v podstatě kompresor, který se používá k lisování a vytlačování velikosti odpadního produktu. V normální situaci může být odpadní kartonová krabice, která zabírá normální prostor o rozloze jedné čtvereční stopy, snížena na minimální velikost své normální velikosti. Většina podniků zabývajících se recyklací odpadu používá tento lis pro lisování odpadu ke snížení nákladů na dopravu a také ke zvýšení prostoru pro uchovávání odpadu.

odlučovače odpadu:

odlučovače odpadu se používají k oddělování různých druhů odpadu od sebe navzájem. U kartonového odpadu může být použit k oddělení lepenky od plastů, které jsou k ní připojeny.

drtič odpadu:

drtič odpadu se používá k řezání papírového odpadu a jiných takových odpadů na malé části nebo proužky, které usnadňují další použití. Kartonové krabice lze také rozřezat na kousky pomocí takových drtičů.

balicí stroje:

balicí stroje se používají k zakrytí, zabalení nebo obvazování odpadu, který je lisován pomocí lisu pro přepravu nebo jiné použití, aby malé kousky odpadu nespadly sem a tam.

dopravní pásy:

tyto pásy se používají k vykládce a přepravě hromadných kusů odpadu z jednoho média do druhého, zejména těch, které jsou vytlačeny z lisu. Tyto pásy lze spojit pomocí matic a jsou snadno přístupné.

řezačka kotoučů nebo štípačky:

používají se k řezání hromadných kusů papírů, které byly lisovány pro další zpracování. Na základě velikosti a typu můžete získat jednu z takových fréz.

zařízení na třídění odpadu:

používají se k třídění různých druhů odpadů, jako jsou komunální odpad, nebezpečný odpad,tekutý odpad, biologicky rozložitelný odpad atd.

otvírák na odpadní pytle:

používají se k otevírání pytlů, které v sobě obsahují pevný komunální odpad. Používají se, aby nedošlo k poškození předmětu uvnitř při otevírání.

kromě toho existuje mnoho dalších zařízení, která se používají k recyklaci kartonuodpadu a pomáhají recyklaci. Důkladný výzkum je nutnýkonzultace s lidmi v tomto oboru.

kroky spojené s recyklací lepenky

Lepenkarecyklace zahrnuje několik kroků. Zatímco některé z kroků jsou společné s wasterecycling některé z kroků jsou exkluzivní pro recyklaci lepenky. Pojďme pochopit proces recyklace lepenky.

sběr odpadů:

prvním krokem je sběr kartonového odpadu z různých zdrojů a jeho hromadění na společné místo, odkud může být přepraven na místo recyklace. Na sběrném místě jsou zkoumány všechny druhy kartonů a pouze ty, které lze recyklovat, jsou uchovávány, zatímco zbytek je předán ke zvláštní recyklaci. Pro podnikání je důležitý sběr kartonového odpadu. Můžete se spojit se sběrači šrotu a dalšími, kteří takové kousky prodávají na skladě.

proces třídění:

třídění je druhým krokem po shromáždění lepenky. Tento krok vyžaduje třídění různých typů lepenek podle jejich velikosti, hmotnosti a typu. Například existují tenké krabice používané pro balení obilovin, zatímco ostatní jsou silné a používají se k balení těžkých předmětů. Tyto odpady jsou vytříděny a poté odpovídajícím způsobem zpracovány.

drcení a rozvlákňování:

drcení je rozdělení kartonových kusů na drobné části pomocí nějakého stroje speciálně vyrobeného pro něj. Tyto kousky jsou tak nepatrné, že je snadné je rozdrtit. Rozvlákňování je proces míchání vody do drcených kusů lepenky spolu s chemikáliemi, aby se rozpustila a vytvořila se z ní suspenze. Pak se nějaký nový materiál buničiny smíchá s již vytvořenou směsí za vzniku tvrdé lepenky.

filtrace, odstranění Kon-terminálů a odminování:

čtvrtý krok zahrnuje filtraci vytvořené buničiny. Tento proces zajišťuje, že jakýkoli cizí materiál, který v buničině zůstal, bude vytříděn. Pomocí odstředivých procesních lepidel se odstraní plastový materiál a pásky, zatímco ostatní nečistoty se vznášejí na vodní bázi a pevný materiál klesá dolů. Dalším krokem je odbarvování, kde je jakýkoli typ inkoustu odstraněn ze směsi buničiny průchodem chemikáliemi, které je důkladně odstraňují. Screening se také používá k zajištění toho, aby zbývající buničina byla extrémně čistá a mohla být dále použita.

úprava pro opětovné použití:

tato konečná fáze zahrnuje smíchání již zpracované buničiny s novými materiály za účelem vytvoření nových lepenkových listů. Zde se buničina po smíchání s požadovaným materiálem položí na dopravní pás, kde se nechá uschnout pomocí automatizovaných strojů.

buničina se zahřívá na řízenou teplotu, aby se dosáhlo požadované tvrdosti. Je také dobře stlačen, aby se odstranila voda zevnitř. Takto jsou vytvořeny linerboardové listy a jsou lepeny tak, aby vytvářely silné listy lepenky. Na jiných strojích je lepenka řezána na požadovanou velikost a lepena tak, aby odpovídala požadované tloušťce.

zde je návod, jak můžete začít svůj vlastní karton recyklace podnikání

Asyou pochopili proces recyklace lepenky je nyní čas, aby si aglimpse o tom, jak můžete začít podnikat a jaké jsou základní požadavkyzatímco jste dláždí cestu pro recyklaci spuštění.

registrace Vaší firmy a licencování:

zdroj trhu pro vaše recyklované lepenky:

z tohoto pohledu jsou důležité dvě věci. Za prvé, odkud získáte odpadní lepenku a za druhé je po recyklaci kartonového odpadu, kde jej prodáte a v jaké formě?

první věc, kterou musíte udělat, je provést hluboký výzkum na trhu lepenky. To vyžaduje setkání se zúčastněnými stranami a vytváření sítí s nimi, kteří již v tomto oboru podnikají. To vám pomůže při získávání odpadu k recyklaci. Můžete také propojit sběrače šrotu a malé sběrače odpadu, kteří sbírají odpad.

váš zdroj trhu bude záviset na tom, jaký druh lepenkového produktu jste recyklovali. Vaši kupující budou většinou ti výrobci, kteří budou používat karton pro další použití při výrobě krabic a dalších takových položek. Což znamená, že pro použití budou vyžadovat určitý druh lepenky. Kvalita, pevnost, velikost a hmotnost budou hrát roli při získávání vašeho trhu.

pochopte, jaký druh produktu budete mít po recyklaci a kdo jsou jeho potenciální kupci. Jak zjistíte, můžete se s nimi spojit a vytvořit řetězec sítě pro prodej recyklovaného zboží.

reklama a Marketing:

Reklamaa marketing je použitelný jak pro nákup odpadů, tak pro prodejrecyklovaného zboží. Mnoho sběračů odpadu neví o recyklacích a nakonec prodávají svůj sběr odpadu za nižší cenu. Měli byste dobře inzerovat jejich bratrství, abyste získali většinu odpadu k recyklaci. Marketing na druhé straně vyžaduje, abyste se spojili s vaším trhem, kde budete prodávat své cyklické zboží. Je třeba poznamenat, že trh nepřijímá pouze konkrétní druh recyklovaného zboží, ale rozmanitost. Snažte se s většinou z nich prodatvaše recyklované zboží za dobrou cenu.

návratnost investic a ziskové rozpětí v recyklaci lepenky

závěr:

recyklace je ekologická metoda obnovy zboží pro další použití tím, že vypadá nový. Je to ziskové jako podnikání a je také velmi proveditelné na trhu. Existuje řada výhod spojených s recyklační lepenkou.

jednou z takových výhod je jednoduché pět kroků recyklace, které nejsou příliš složité a mohou vám poskytnout dobré výnosy, protože poptávka po kartonu je velmi vysoká. Vzhledem k tomu, že podnikání je rozšířené, je to také velmi konkurenční trh a vytvoření vlastního prostoru může vyžadovat čas a boj. Ale pokud jste se rozhodli, měli byste pokračovat a zvítězit v recyklaci kartonu.

Leave a Reply