Tipy, které vám pomohou připravit vaše děti na rozvod / rodinný právník Phoenix AZ

rodičovské tipy, které pomáhají dětem přizpůsobit se životu po rozvodu

 tipy na přípravu vašeho dítěte na rozvod v Arizoně

tipy na přípravu vašeho dítěte na rozvod v Arizoně

rozvod je náročná životní událost pro každou Arizonskou rodinu, která ji prochází, rodiče i děti. Mluvili jsme o důležitosti zvládání stresu a učení se zvládání dovedností jako manžela nebo rodiče, ale co děti rozvodu? Jak dítě zvládne silné emoce, které se vynoří, když se rodiče oddělí? Jak se může rodič připravit na rozvod v AZ, pokud má děti?

pro děti může být rozpad jejich rodičů matoucí a bolestivý. Všechno, o čem vědí, že je pravdivé a závisí na jejich samotném základu, se zdá být otřeseno. Denní rutina? Úžit. Žít spolu jako jedna rodina? Možný. To je pro dítě děsivá, zneklidňující situace. Děti nejsou vybaveny dovednostmi nezbytnými pro zvládnutí takové události. Potřebují pomoc při zvládání stresu as emocionálním dopadem, který na ně může mít rozvod jejich rodičů.

v této diskusi nabízíme techniky pro maminky a táty, které se integrují do každodenního rodičovského času. Tipy, které mají pomoci rodičům pomoci jejich dětem pracovat prostřednictvím mimořádného zážitku. Ve Stewart Law Group, tvrdě pracujeme pro naše klienty, aby děti postižené rozvodem měly každou příležitost prosperovat a stát se šťastnými, dobře upravení mladí lidé, kteří jsou sebevědomí a vědí, že jsou milovaní.

odkládáte si každý den hodinu na čtení o Arizonském rozvodu a zákonu o péči o dítě?

podívejte se na tento seznam doporučených knih o rodinném právu sestavených právním týmem SLG. Řada témat je pokryta. Zahrnuli jsme rozvodové knihy speciálně pro děti spolu s knihami pro rozvedení rodičů o pomoci jejich dětem v tomto procesu.

rodičovské tipy na pomoc dětem při rozvodu

překvapilo, když se manželé stanou všemi spotřebovanými rozvodovým řízením? V jejich případě se toho tolik děje, strany někdy ztratí ze zřetele vliv rozvodu na jejich dítě. Dávej pozor! Vaše dítě vás teď potřebuje.

pochopte, že rozvod může hluboce ovlivnit emoční vývoj dítěte. Děti se často cítí provinile nebo odpovědné za zničení všeho. Jako pečující rodič, měli byste své dítě připravit na realitu rozvodu podle věku, vývojově vhodný způsob.

jakmile se rodiče oddělí, emoční pohoda jejich dítěte bude částečně záviset na tom, jak dospělí zvládnou všechna soudní řízení. Rodiče musí být uzemněni. Musí udržovat své emoce pod kontrolou a dělat to, co je v nejlepším zájmu dítěte.

rozvod je pro rodinu transformační. Existují dvě domácnosti místo jedné, což je velká změna pro všechny. To může být zvláště traumatické pro dítě. Každá rodina čelí jedinečným okolnostem. Pokud existuje možnost domácího násilí nebo zneužívání, pak přijměte další opatření, abyste zajistili, že vy a vaše dítě zůstanete v bezpečí. Vždy dejte bezpečnost na první místo!

rodičovské tipy pro vaše děti

buďte připraveni ulehčit vašemu dítěti jiný životní styl po rozvodu a mějte na paměti následující rodičovské tipy.

empatie: byl jsi dítě jednou, také

byl jsi dítě jednou. Buďte empatičtí a představte si, jak vypadá život očima vašeho dítěte. Snažte se pochopit pohled dítěte na změny životního stylu, které rozvod představuje. Buďte připraveni mluvit.

komunikace: Udržujte otevřené dveře

sdělte svému dítěti, že není vinen tím, že zničil vaše manželství. Děti se obávají, že jsou příčinou rozvodu rodičů. Takovým mylným představám je třeba okamžitě čelit. Od prvního rozhovoru o odloučení potvrďte, že rozpad není chybou vašeho dítěte. Buďte připraveni tuto skutečnost znovu potvrdit v následujících rozhovorech.

malé děti se mohou obávat, že něco udělaly, něco řekly nebo si myslely něco špatného. Což způsobilo, že se staly špatné věci. Takže všechno musí být chyba dítěte. To je typické pro to, jak dítě důvody. Někdy se děti chovají způsobem, který napíná manželství. Mohou být zdrojem významné disharmonie mezi rodiči. Dítě, které si je toho vědomo, může být obviňováno, a proto se cítí přímo odpovědné za rozvod. Vysvětlete svému dítěti, že manželská disharmonie následovaná rozvodem je řešením dospělého problému.

  • Udržujte otevřené dveře. Děti najdou útěchu s vědomím, že mohou vždy přijít k rodiči, aby si promluvili o tom, jak se cítí. Děti rozvedených rodičů jsou často zatíženy pocitem ztráty, spolu se sebeobviňováním, nebo obviňovat rodiče, že všechno zničili. (Manželé občas hrají i hru na vině. Další věc, které je třeba se vyhnout.)
  • s rozvodem je velká změna. Děti musí být sebevědomé a bezpečné. Že je v pořádku, aby se otevřeli o tom, co si myslí a cítí o všem, co se děje. Povzbuďte své dítě, aby mluvilo o dobrých věcech a znepokojivých věcech. Tyto diskuse vám umožňují pozitivně vzdělávat, vést a povzbuzovat vaše dítě. Poskytněte promyšlená řešení a vhodné alternativy. Udržováním komunikačních linek otevřených, frustrace a doutnající emoce mohou být rozptýleny brzy. Buďte pozitivní a uklidňující.

ujištění: pak uklidněte některé další

děti jsou uklidněny častými ujištěními. Ujistěte se, že máma a táta “vás budou vždy milovat” a ” nikdy vás neopustí.”Protože děti komunikují akcemi tak často, jako se slovy, hledejte ukazatele nálady v chování vašeho dítěte. Například dítě, které se bojí opuštění, může kompenzovat tím, že je mimořádně stěžující. Dítě by mohlo stejně snadno reagovat tím, že bude bojovné nebo neposlušné ve snaze potvrdit, že ho rodiče milují (bez ohledu na to, jak špatné je chování). Když se manželé rozvedou, děti se obávají, zda budou stále milováni. Proto by oba rodiče měli důsledně projevovat svou lásku a náklonnost k dítěti. Ukaž svou lásku.

lepení: rodič a dítě

někdy je užitečné vysvětlit, že láska rodičů k jeho dítěti neoslabuje ani nezmizí, když se dospělí rozvedou. Komunikujte se svým dítětem, přiměřeně stárněte, jak rodičovské pouto s dítětem roste a posiluje, navzdory jakýmkoli problémům mezi mámou a tátou. Děti potřebují vědět, že láska, kterou pro ně mají rodiče, je trvalá a zcela odlišná od lásky, kterou manželé sdíleli. Po celý život, pouto mezi rodičem a dítětem zůstává kurzem.

stabilita: udržování uzemnění

důležité je, že oba rodiče by se měli snažit rozvíjet a udržovat stabilní životní podmínky. I když dítě sdílí dvě rezidence během rodičovské doby, stabilita doma může posílit schopnost dítěte odvrátit jakékoli negativní účinky rozvodu. To vše při podpoře pozitivního růstu a rozvoje. Chcete-li zajistit stabilní domácí prostředí pro vaše dítě, musíte se o sebe postarat.

zůstaňte Fit: emocionálně, fyzicky, duchovně

rodiče musí zůstat fit emocionálně, fyzicky a duchovně. Udělejte si čas pro sebe. Dodržujte správné nutriční postupy a cvičení, abyste zůstali zdraví, duševně silní a snížili stres. Ujistěte se, že získáte emoční podporu, kterou potřebujete. Pokud to znamená profesionální poradenství nebo skupinovou terapii, využijte těchto služeb. Čím silnější a sebevědomější jste, tím schopnější rodič budete, a tím šťastnější a lépe upravené bude vaše dítě.

během rozvodu nechte své dítě mluvit o svých pocitech, aniž byste se na něj opírali o emoční podporu dospělých. Nemusíte předstírat, že jste šťastní 24/7, ale měli byste poslouchat své dítě, aniž byste vyložili své vlastní problémy s dospělými. Pokud jsou vaše emoce příliš syrové, zvažte, zda požádat prarodiče dítěte, tetu, pastora nebo duchovního poradce, aby si s dítětem promluvili o tom, co je tak znepokojující.

mnoho organizací založených na víře nabízí skupinové programy i pro děti rozvodu. Tyto programy poskytují různé druhy podpory pro děti a rodiny ve všech fázích rozvodu. Pokud se každodenní život zhoršuje, pro vás nebo pro vaše dítě, pak poskytněte odborné poradenství s vážným zvážením odborníka na duševní zdraví.

chování rodiče může být interpretováno (nebo nesprávně interpretováno) dítětem jako selhání dítěte. Což by mohlo vést k pocitům opuštění nebo nechtěného a nemilovaného. Když rodiče berou osobní wellness vážně-mysl – tělo a ducha – jsou mnohem lépe vybaveni, aby rozpoznali potřeby svého dítěte (během rozvodu a po něm) a podnikli kroky k odstranění nepříjemných situací.

přemístění úzkost: zvládání změny

zprávy o rozvodu mohou šokovat dítě, je to první bota, která spadne. Druhá bota, která spadne, se musí přemístit. Při stěhování z manželského domu se velmi snažte minimalizovat emoční reakci každého na třídění, balení a odchod. Obvykle, rozvod znamená, že se jeden z manželů odstěhuje z manželského domu,i když se někdy oba rodiče přestěhují. Zejména u malého dítěte může stěhování zvýšit pocity odloučení od nebytového rodiče. Stěhování z komunity na neznámé místo může způsobit větší úzkost dítěte. Celý svět se mění! Pro blaho svého dítěte a z důvodů stability by rodiče měli zvážit zachování rezidencí ve stejné komunitě. Buďte trpěliví, když necháte své dítě přizpůsobit.

Chcete-li se dozvědět, kolik změn je pro děti rozvodu, získejte naši knihu: Arizonské základy péče o dítě, co každý rodič potřebuje vědět.

dejte tomu čas: žádný spěch

každý se pohybuje vpřed svým vlastním tempem, včetně dětí. Každé dítě se zotaví odlišně od rozvodu, přičemž ve všech aspektech nového rodinného uspořádání krok za krokem. Dejte svému dítěti čas na přizpůsobení a asimilaci. Odloučení a rozvod doprovází mnoho změn, v životním uspořádání a v životním stylu. Děti mohou být velmi odolné, ale stále potřebují dostatek času, aby se přizpůsobily změněným okolnostem a rekalibrovaly. Zdá se, že děti se přizpůsobují snadněji, když mají pocit kontroly nad tím, co se s nimi děje. Zahlceni změnami, které rozvod přináší, některé děti vyvíjejí nezdravé mechanismy, jak se chránit před více zraněním a úzkostí.

uvědomte si pocity svého dítěte dlouho po rozvodu. Děti mohou vykazovat problémy o dva, dokonce o tři roky později. Velmi malé dítě nemusí být schopné verbalizovat pocity, ale místo toho se může zdát depresivní nebo může jednat nevhodně. Pokud je vaše dítě ve škole, věnujte pozornost tomu, zda známky klesají, třídy jsou přeskočeny nebo se zdá, že dítě nemá zájem o aktivity ve třídě a mimo školu. Pokud tyto příznaky dodržujete, zvažte spojení vašeho dítěte s odborníkem na duševní zdraví, dětský psycholog, nebo rodinný poradce. Některé věci jsou prostě příliš mnoho, příliš brzy.

významné další: významný dopad

jako nedávno rozvedený rodič buďte opatrní při nastěhování s významným jiným a při integraci vašeho dítěte do nové, připravené rodiny. Děti, které musí ubytovat přítele nebo přítelkyni rodiče (spolu s “nevlastními sourozenci”) během prvního roku nebo dvou po rozvodu, jsou nuceny řešit velmi složité okolnosti. To může být příliš mnoho, příliš brzy. Snažte se nevytvářet situaci, která by vaše dítě vystavovala většímu riziku emočních nebo vývojových problémů.

vaše dítě může odolat některým změnám, které přicházejí, a to lze očekávat. Velké úpravy vyžadují čas a úsilí. Pokud máte v plánu přivést do svého domácího života významného jiného, dejte svému dítěti dostatek času, aby si zvykl na představu o nové rodičovské postavě. Mějte na paměti, že v životním stylu dítěte již došlo k velkému otřesu. Míchání rodin nebo nastěhování dospělého s vámi hned po rozvodu by se mohlo setkat se značným odporem vašeho dítěte. Mohlo by to také zpozdit schopnost vašeho dítěte přizpůsobit se životu po rozvodu. Pokud však takovou změnu provedete, dávejte pozor na následné chování vašeho dítěte. Hledejte jakékoli známky toho, že se potýká s upraveným životním uspořádáním. Zkuste vyvážit respekt k pocitům vašeho dítěte, s vaší potřebou pokračovat v životě po rozvodu.

vzájemný respekt: mezi rodiči

argumenty mezi rodiči se někdy mohou vyvinout z toho, co začalo jako, účelné diskuse o výchově dětí. Co by dítě mělo dělat nebo nedělat po skončení školy nebo jak jeden z rodičů disciplinuje nebo nedokáže disciplinovat dítě, může hlasitě skončit s velkým ukazováním prstem. Mladík může mít pocit, že je hlavní příčinou manželských sporů, důvod rozpadu, když zaslechl tyto vzrušené rozhovory. Nedovolte, aby vaše dítě cítilo vinu za to, co je mezi dospělými špatné.

nikdy se nehádejte o dítěti v přítomnosti dítěte. Místo toho by rodiče měli projevovat vzájemný respekt a péči o sebe. Měli by ukázat, jak si navzájem cení jako rodiče dítěte, které oba milují. Pokud diskuse o dítěti vždy končí antagonisticky, pak se toto dítě může cítit odpovědné. Respektujte druhého rodiče jako matku nebo otce vašeho dítěte.

vztahy: společné rodičovství po rozvodu

Vážte si svého pokračujícího vztahu s dítětem a vážte si pokračujícího vztahu druhého rodiče s vaším dítětem. Při normálním vývoji dítěte by malé dítě mělo idealizovat oba rodiče. Rodiče jsou nejprve chápáni jako moudří a mocní. Jak dítě zraje, postupně vidí rodiče jako obyčejné lidi s několika slabostmi a mnoha výstřednostmi. Když jeden rodič znevažuje nebo odcizuje druhého rodiče, dítě může být v konfliktu, cítit se provinile nebo neloajálně, nebo mají potíže s idealizací očerněného rodiče.

nezapomeňte, že vy a váš bývalý jste rodičovský tým. Při určování právní rozhodovací vazby, Arizonské právo vyžaduje, aby soudce zvážil, mimo jiné faktory, který rodič “s větší pravděpodobností umožní dítěti časté, smysluplný a trvalý kontakt s druhým rodičem,” tím podpořit zdravý vztah rodič-dítě po rozpuštění manželství.”(Viz ARS § 25-403(6) pro právní rozhodování v arizonském právu.)

proto neodcizujte druhého rodiče od svého dítěte. Nikdy neznevažujte druhého rodiče před svým dítětem. Čím více rodičovských konfliktů dítě zažívá, tím obtížnější může být, aby se dítě po rozvodu přizpůsobilo životu. Děti by neměly mít pocit, že si musí vybrat jednoho rodiče nad druhým, nebo být pod tlakem, aby se postavily na stranu toho, co je ve skutečnosti spor pro dospělé. Děti jsou dostatečně rychlé, aby se dostaly do rodičovského konfliktu, nezaslouží si negativní posílení jednoho rodiče proti druhému. Odcizení rodičů je vážná věc. Ten, který hodnotitel péče o dítě rychle rozpozná a rodinný soud se rychle obrátí na řešení. Pokud by druhý rodič překročil hranici rozumného chování, aby vás odcizil od vašeho dítěte, zůstaňte neutrální a věcní v jakékoli reakci na dotazy vašeho dítěte. Poté si poznamenejte, co se stalo ve vašem deníku rodičovství a, pokud je potřeba, prodiskutujte záležitost se zkušeným právníkem pro péči o dítě.

vždy spolupracujte jako rodičovský tým ve prospěch vašeho dítěte. To znamená dát přednost nejlepším zájmům vašeho dítěte. Když se rodiče nadále zaměřují na potřeby svých dětí, učí důležité životní lekce o odhodlání, zdvořilost, a překonávání překážek. Jsou to jen děti v obtížné situaci. Potřebují pomoc mámy a táty, aby se dostali přes to, co může být velmi těžké.

Rozvodový právník ve Phoenixu, AZ

procházení rozvodem je jednou z nejobtížnějších věcí, kterým je třeba v životě čelit. Naši Arizonští rozvodoví právníci jsou právní odborníci, kteří vám mohou pomoci se všemi vašimi právními potřebami. Kontaktujte nás ještě dnes na (602) 548-3400 pro odbornou právní pomoc.

Leave a Reply