Zarządzanie finansami: co to jest i dlaczego jest ważne?

zarządzanie finansami jest jednym z najważniejszych aspektów biznesu. Aby rozpocząć i prowadzić udany biznes, potrzebujesz doskonałej wiedzy z zakresu zarządzania finansami. W naszym magisterium z zarządzania ogólnego, można również podjąć przekrojowe tematy w różnych wariantach, w zależności od celów zawodowych. Jeden z tych wariantów koncentruje się na finansach.

czym dokładnie jest ta forma zarządzania i dlaczego jest ważna?

czym jest zarządzanie finansami?

zarządzanie finansami to planowanie strategiczne, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie Przedsiębiorstw Finansowych w organizacji lub instytucie. Obejmuje ona również stosowanie zasad zarządzania do aktywów finansowych organizacji, a jednocześnie odgrywa ważną rolę w zarządzaniu finansami.

cele związane z zarządzaniem finansami obejmują:

 • utrzymanie wystarczającej podaży środków dla organizacji;

 • zapewnienie akcjonariuszom dobrego zwrotu z inwestycji;

 • optymalne i efektywne wykorzystanie środków;

 • Tworzenie realnych i bezpiecznych możliwości inwestycyjnych.

rola menedżera finansowego

dział zarządzania finansami każdej firmy jest obsługiwany przez menedżera finansowego.

dział ten pełni wiele funkcji, m.in.:

 • Obliczanie wymaganego kapitału. Kierownik finansowy musi obliczyć kwotę kapitału wymaganą przez organizację. Zależy to od polityki firmy w odniesieniu do oczekiwanych wydatków i zysków. Wymagana kwota musi być oszacowana w taki sposób, aby zyski w firmie wzrosły.

 • Kształtowanie struktury kapitałowej. Po oszacowaniu kwoty kapitału należy utworzyć strukturę kapitałową. Obejmuje to analizę długu i kapitału własnego, zarówno krótkoterminową, jak i długoterminową. Perspektywa struktury zależy od wysokości kapitału, który posiada firma, oraz od kwoty, którą należy pozyskać ze źródeł zewnętrznych.

 • inwestowanie kapitału. Każda organizacja lub firma musi inwestować pieniądze, aby zebrać więcej kapitału i uzyskać regularne zyski. Oznacza to, że menedżer finansowy musi inwestować środki w bezpieczne i rentowne przedsięwzięcia.

 • podział zysków. Gdy organizacja ma solidny zysk netto, obowiązkiem kierownika finansowego jest jego efektywna alokacja. Może to wiązać się z utrzymaniem części zysku netto na cele awaryjne, innowacyjne lub ekspansji, podczas gdy inna część zysku może być wykorzystana do wypłaty dywidend akcjonariuszom.

 • efektywne zarządzanie pieniędzmi. Kierownik finansowy jest również odpowiedzialny za efektywne zarządzanie pieniędzmi firmy. Pieniądze są wymagane do różnych celów w firmie, takich jak wypłata wynagrodzeń i rachunków, utrzymywanie zapasów, wypełnianie zobowiązań i zakup wszelkich materiałów i/lub sprzętu.

 • kontrola finansowa. Kierownik finansowy musi nie tylko planować, organizować i pozyskiwać środki, ale także kontrolować i analizować finanse firmy. Można to zrobić za pomocą narzędzi, takich jak prognozowanie finansowe, analiza wskaźników, zarządzanie ryzykiem oraz kontrola zysków i kosztów.

dlaczego zarządzanie finansami jest ważne?

ta forma zarządzania jest ważna z różnych powodów.

 • pomaga organizacjom w planowaniu finansowym i pozyskiwaniu funduszy;

 • pomaga organizacjom skutecznie wykorzystywać i przydzielać otrzymane lub nabyte środki;

 • wspiera organizacje w podejmowaniu krytycznych decyzji finansowych;

 • pomaga w poprawie rentowności organizacji;

 • zwiększa ogólną wartość organizacji;

 • zapewnia stabilność gospodarczą.

Dziękujemy za poświęcenie czasu na przeczytanie naszego wpisu na blogu o tym, czym jest zarządzanie finansami i dlaczego jest ważne. Jeśli planujesz studiować w Niemczech, PFH oferuje tytuł magistra w zakresie zarządzania ogólnego. Jeśli jesteś zainteresowany byciem jeszcze bardziej międzynarodowym, oferujemy również programy dual degree, gdzie studiujesz część swojego czasu w Nowym Jorku,Londynie, Bordeaux, a nawet Australii i otrzymujesz dwa stopnie.

Leave a Reply