fem hacks för att öka EBITDA-marginalen

som CFO för en projektbaserad organisation behöver du alltid veta exakt hur ditt företags övergripande prestanda trender. Och eftersom människor är din högsta kostnad på varje projekt, måste du spåra och spåra alla kostnader relaterade och inkomster som genereras av dem genom fakturerbara timmar för att öka nettovinsten. Så vi tittar på de fem bästa sätten att exakt göra det.

Vad är en bra EBITDA-marginal?

” för att förbättra marginalerna måste PS-chefer ständigt fokusera på att öka de anställdas fakturerbara utnyttjande, samt öka andelen fakturerbara anställda. Den primära vinsten från ökat utnyttjande är en betydande ökning av nettovinsten.”

detta är enligt industry analyst Service Performance Insight (SPI) i sin 2020 benchmarking research. Och vad det betyder är att för att öka nettovinsten eller EBITDA (resultat före ränta, skatt, avskrivningar och avskrivningar) är fokus på fakturerbart resursutnyttjande av största vikt.

i en professionell serviceorganisation (pso) ligger nyckeln till att göra det i att använda rätt teknik för att hantera din mest värdefulla resurs bättre. Människor.

bättre matchning arbeta med färdigheter

bättre matchning arbeta med ditt folks färdigheter förbättrar dina chanser att få en högre skattesats för det arbete som varje avgiftstagare gör, vilket leder till högre marginaler. Men hur?

för att göra detta måste du ha rätt personer som planerar & analyslösning. En lösning som ger företagsövergripande datasynlighet och har ett modernt, personcentrerat, anpassningsbart gränssnitt. Med detta kan du borra ner djupare i dina fakturerbara personaldata, titta på allt från deras plats, tillgänglighet, senioritet, certifiering, färdigheter eller språk till andra perspektiv du väljer.

denna lösning måste stödjas av andra automatiserade, folkcentrerade, tidsbesparande funktioner, till exempel mobila tidrapporter, för att se till att du alltid har en korrekt registrering av dina fakturerbara timmar. När du har rätt person med rätt kompetens tilldelad rätt uppgift vid rätt tidpunkt kan din genomsnittliga faktureringsgrad ökas, vilket innebär högre intäkter och förbättrad nettovinst.

minska bänktiden

ett annat sätt att öka dina intäkter och marginaler är att distribuera arbetet mer effektivt och minimera din användning av underleverantörer. Genom att göra detta kan du maximera den tid som ditt folk måste generera inkomster genom fakturerade timmar. Men för att uppnå detta, du behöver omedelbar, levande synlighet över alla dina avgift-löntagare aktivitet—både fakturerbara uppdrag och icke-fakturerbar tid. Du behöver också förmågan att snabbt utvärdera andelen arbete som levereras av entreprenörer när som helst.

genom att analysera denna konsoliderade information kan du reagera på kort sikt och förutsäga, planera och genomföra på medellång och lång sikt. För att göra detta, med alla dina data i en enda ERP-lösning ger Dig möjlighet att boka om i farten, hantera förändringar omedelbart, och identifiera personer som behöver reskilling, så att du är bättre förberedda för att möta framtida krav och hålla dina människor utanför bänken.

slutresultatet av allt detta är högre utnyttjandegrad, ökade intäkter, bättre bruttomarginaler och högre nettovinst.

Spot project underprestation tidigt

Detta är ett område där en enda version av sanningen är kritisk. Detta beror på att realtid synlighet faktiska prestanda jämfört med budget, identifiera trender och hotspots genom lätt att förstå data över projekt och program ger dig den insikt du behöver för att agera snabbt. Hastigheten är kritisk här.

med dessa funktioner till ditt förfogande är projektets underprestanda omedelbart synlig så snart som möjligt, genom att bara jämföra budgeten för arbetet med den förväntade tiden vid slutförandet (EAC). Om din EAC ökar finns det ett problem som måste åtgärdas. Snabb. Och du har nu verktygen för att göra det.

att upptäcka problem innan de uppstår eller tillräckligt tidigt så att de inte påverkar projekt hjälper dig att hantera marginaler och hitta möjligheter att öka dem.

automatisera tråkig administration med AI

genom att automatisera repetitiva, manuella administrationsprocesser som inte ger något värde till din organisation kan du snabbt och enkelt minska personalkostnaderna, öka intäkterna, öka medarbetarnas produktivitet, maximera debiterbart utnyttjande och förbättra datasäkerheten.

Låt oss ta exemplet med avgiftsinkomsttagare inspelningstid och utgifter. Genom att använda naturliga språk digitala assistenter, ditt folk fylla i tidrapporter med hjälp av mobiler med ett konversationsgränssnitt. Med hjälp av mönsterigenkänning, prediktiv analys och sentimentanalys lär sig Wanda snabbt och anpassar sig till preferenser och sammanhang, även hur användarna pratar. Det kan också föreslå åtgärder eller ge kontextuellt relevanta insikter vid rätt tidpunkt.

den drastiska tidsminskningen som ditt folk spenderar på icke-fakturerbar administration hjälper dig att minimera läckaget av fakturerbar tid, vilket effektivt skapar ytterligare timmar som du nu kan fakturera till kunden.

ditt folk kommer först

så att automatisera administrativa processer är en del av pusslet eftersom det förbättrar din Personalupplevelse. Det frigör också att konsultera dina medarbetare för att fokusera på mer meningsfullt arbete som ger verkligt värde till din organisation och dess bottenlinje.

men tekniken ensam är inte svaret. Teknik är bara ett verktyg för att hjälpa människor att arbeta smartare och ge dem allt de behöver för att få en större inverkan. Ja, människor är din högsta kostnad, och ja, nyckeln till att förbättra nettovinsten ligger också i att spåra alla dina personalrelaterade kostnader och inkomster. Men inget av detta fungerar om du inte också stöder ditt folk och hjälper dem att växa genom lärande, utveckling och karriärutveckling.

det är därför det är viktigt att få din utnyttjandebalans rätt.

Leave a Reply