Handgjorda papper smycken företag / hemgjorda smycken / Startupyo

översikt

hur man startar en packad buteljerat vatten företag?

vatten är tillgängligt över hela världen men hur mycket av det tillgängliga vattnet är lämpligt att dricka? Vi är alla beroende av en vattenleverantör (antingen regeringen water board eller en extern leverantör) för att konsumera renat vatten. Orenat vatten är mycket farligt eftersom det kan innehålla kemiska föroreningar, bakterier och damm. Naturligtvis måste tillgängligt vatten genomgå en behandlingsprocess för att säkerställa att det har rätt PH-balans och endast nödvändiga mineraler. Med vattenförbrukningen ökar på grund av den växande befolkningen är det absolut nödvändigt att världen skulle kräva ett större antal vattenreningsenheter. Det är här affärsaktörerna på flaska drar nytta av.

Flaskvattenverksamhet omfattar rening av vattnet, tappning av dem för konsumtion och försäljning av dem. Flaskvatten är extremt bekvämt att bära speciellt för anställda, resenärer och studenter. Det håller dem hydratiserade oavsett deras närhet till vattenförsörjningen.

flaskvatten kan göras av källvatten, bergsvatten eller normalt vatten. Vår-och bergsvatten kallas mineralvatten. Smaksatt dricksvatten är en ny trend inom flaskvattenindustrin.

vill du starta top Business Ideas med mindre investeringar och kontakta oss på StartupYo som vi ger hela vägledning för att starta din egen vattenflaska företag med mindre investeringar?

Klicka här och ge information om dina krav, vi kommer att kontakta dig snart med relevant infromation.

marknaden för Flaskvattenverksamhet idag i Indien 2019: –

ekonomiska förhållanden påverkar inte vattenförbrukningen eftersom det är något, vi alla kan inte överleva utan.

enligt en undersökning värderades den globala marknaden för flaskvatten till 17,0 miljarder USD 2014 och beräknas uppgå till 280,0 miljarder USD 2020. Flaskvattenindustrin växer med 8,5% CAGR från 2015 till 2020. Förpackad vattenverksamhet bidrar till 18% av den totala dryckesförsäljningen i världen.

steg som är involverade i förpackad dricksvattenproduktion:-

drickbart vatten måste vara smaklöst, luktfritt och färglöst. Vissa mineraler och salter kan dock tillsättas för att förbättra smaken. Steg som är involverade i förpackad dricksvattenproduktion beror på kvaliteten på källvattnet. Kvaliteten på källvattnet bestämmer den behandling som krävs. Behandlat vatten måste tappas i steriliserade flaskor med en etikett som innehåller detaljer om utgång, komposition, kvantitet, pris etc. En helautomatisk anläggning eller en halvautomatisk anläggning kan installeras beroende på produktionskapacitet.

för någon hjälp angående denna verksamhet fyll i formuläret nedan, vi kommer att nå dig inom kort

steg för att starta ett Flaskvattenföretag:-

1. Genomför en genomförbarhetsstudie och analysera marknadstrender

en genomförbarhetsstudie krävs för att en entreprenör ska förstå kraven, bestämma prisstrategin och definiera en marknadsföringsstrategi som kan få produkten att överleva marknaden. En grundlig marknadsanalys kan ge värdefulla insikter till outnyttjade marknadsplatser och möjligheter eller till och med förbättringar av flaskvatten.

2. Registrera företaget

registrera ett företagsnamn. Det hjälper till att identifiera på marknaden, få förtroende från kunder och undvika konkurrenter som missbrukar ditt marknadsvärde.

3. Skriv en affärsplan

affärsplan för buteljerat vatten företag kan göra verksamheten utförande enkelt och även vinna pengar för dig. Affärsplan för flaskvatten måste ha avsnitt som en sammanfattning, vision, uppdrag, potentiell marknad, marknadsanalys, marknadsföring och marknadsföring, bemanning, kapital-och avkastningsberäkningar.

4. Skaffa nödvändiga tillstånd och licenser

efter registrering av verksamheten krävs tillstånd och licenser för att upprätta en vattenanläggning, anskaffa vatten, sälja dem och intyga säkerheten för vatten. Avsaknad av tillstånd eller licenser kan åberopa allvarliga åtgärder från regeringen och kan till och med leda till att företaget stängs av.

5. Hitta en lämplig plats

välj en plats strategiskt genom att överväga faktorer som en vattenkälla, transportavstånd till marknaden, tillgänglighet och överkomliga priser för ett utrymme som är tillräckligt stort för att skapa stora vattentankar och viktigast av allt kontinuerlig strömförsörjning. Se till att den valda platsen har tillräckligt med utrymme för transport av vattentankfartyg.

6. Hitta en bra vattenkälla

en bra vattenkälla är avgörande för företagets framgång. Vattenkällan kan vara tråkig brunnsvatten, ytvatten, havsvatten, kommunal försörjning eller andra källor där behandling är möjlig.

7. Identifiera Flaskleverantörer

kostnaden för flaskor som köpts för att fylla vatten är en av de stora kostnaderna för flaskvattenverksamhet. Så, för att få bra vinstmarginaler, fokusera på att minimera utgifterna för flaskor. Hitta en leverantör som tillhandahåller flaskor till ett acceptabelt pris med tillfredsställande kvalitet.

8. Anskaffa maskiner

maskiner för buteljerat vatten verksamhet beror på den skala som du vill producera. Den gemensamma maskiner som krävs är en generator, tankar, flaskfyllning, märkning och tätningsmaskiner, testverktyg, behandlingsmaskiner, filter och vattenrenande kemikalier. För att säkerställa säkerhet och hygien måste flaskorna först tvättas och steriliseras. Detta kan göras manuellt med varmt vatten för småskaliga vattenanläggningsenheter men måste automatiseras för medelstora och stora enheter.

9. Anställa din personal och starta verksamheten

buteljering vatten verksamhet innebär många aktiviteter och kan ha komplexa processer beroende på vilken metod som används för rening av vatten. Minsta bemanning för buteljerat vatten verksamhet omfattar en utbildad professionell för vattentestning, maskinoperatörer, Försäljningschef, produktion hjälpare, arbetsledare, förare och städare. Anställa erfarna vattentestning personliga, maskinoperatörer och säljare är nyckeln till att driva verksamheten.

Hur får man FSSAI-licens för förpackat dricksvatten?

Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) är livsmedelsmyndigheten i Indien som säkerställer säkerheten och kvaliteten på mat, vatten och andra drycker. Enligt FSSAI, ingen livsmedelsföretag operatören ska producera dricksvatten på flaska utan FSSAI-licens eller registrering. Företag kan inte få en licens utan att ha ETT BIS-certifikat. Därför är det obligatoriskt att skaffa en BIS-certifiering för att undvika avbokning av FSSAI-registrering eller licens. Det finns tre typer av FSSAI – licenser

Bisexuell FSSAI Basic License-för återförsäljare med en beräknad årlig omsättning på mindre än Rs. 12 Lakhs

FSSAI FSSAI tillstånd licens – för beräknad årlig omsättning på mer än Rs. 12 lakhs och mindre än 20 Crores.

FSSAI FSSAI Central licens – för tillverkare som kör enheter i mer än ett tillstånd eller för beräknad årlig omsättning mer än Rs. 20 Crores.

Oz. enligt FSSAI kan vatten för tappning erhållas från ytvatten, underjordiskt vatten, havsvatten, medborgerlig vattenförsörjning eller annan konsekvent vattenförsörjning. För att få en FSSAI-licens måste reglerna som fastställts av FSSAI följas.

Singaporiskt vatten måste genomgå rening genom dekantering, demineralisering, filtrering (en kombination av filtreringar), luftningar, aktivt kolfiltrering, remineralisering, omvänd osmos etc.

vatten måste desinficeras. Mikroorganismer måste vara den vetenskapligt accepterade nivån.

havsvatten i Brasilien måste avsaltas.

containrar som används i anläggningen måste förseglas.

kemikalier och ingredienser som används för remineralisering måste godkännas av livsmedelskvalitet och läkemedelskvalitet.

FSSAI-Licensbehörigheter för packat dricksvatten:

för att få en FSSAI-licens för ditt flaskvattenföretag behöver du följande registreringar och dokument:

SSI-registrering för SSI-registrering

certifikat för SSI-märkning (bis-registrering): bis-registrering är obligatorisk för det förpackade dricksvattnet i Indien.

certifikat för föroreningsbekämpning: Föroreningskontrollcertifikat utfärdas av Föroreningsstyrelsens kontor i staten eller kommunen.

ü Test rapporter av råvatten och rent vatten

ü Skadedjursbekämpning intyg

ü Grad och medicinskt intyg av Kemisten

ü Grad och medicinskt intyg av Mikrobiologen

ü Registrering av varumärke

ü läkarintyg av fyra arbetstagare

ü Dokument av ägande eller arrende av mark

ü Elektriska avdelningen belastning påföljd

ü Memorandum of Association (MOA) av företag eller Partnerskap

ü godkänd av layout plan.

sackaros NA av mark om det inte är i industriområdet

är är en förpackad mineralvatten företag lönsamt?

både förpackat dricksvatten och mineralvatten är lönsamma företag. Trots hård konkurrens gör små och medelstora vattenföretagsaktörer fortfarande betydande vinster på grund av odödlig efterfrågan variationen i kostnaden för vattenflaskor och det stora utbudet av kunder. Var extra försiktig med att skapa unika och personliga etiketter för fester och evenemang. Fokusera på att behålla alla dina befintliga kunder.

vinster på buteljerat vatten Business: –

vinstmarginalerna varierar någonstans mellan 25% till 200%.

normalt vatten och mineralvatten fördelar och nackdelar

normalt vatten: normalt är förpackat dricksvatten eller flaskvatten. Vattnet från borewell, ytvatten eller medborgerligt vatten används och totala upplösta fasta ämnen (TDS) reduceras genom RO-processen. Det innehåller inga mineraler. Det är relativt billigt att inrätta en vanlig vattenanläggning.

mineralvatten: källvatten eller bergsvatten kallas mineralvatten. Vatten från källor eller berg bearbetas och mineraler som natrium, kalium, kalcium etc. används. Det är hälsosamt jämfört med normalt vatten. Att inrätta en mineralvattenanläggning kräver intensivt kapital.

nackdelar med att använda normalt vatten: –

· kan innehålla giftiga mineraler som bly och klor

· kan innehålla bekämpningsmedel

· kan innehålla bakterier och andra skadliga organismer.

fördelar med att använda förpackat Dricksvattenföretag:-

· fri från förorening på grund av bekämpningsmedel, giftiga mineraler och mikroorganismer

· fri från obehaglig smak och lukt

kampanjer och marknad för Flaskvattenverksamhet idag i Indien 2019

tankeväckande kampanjer och marknadsföring är nödvändiga för att konkurrera med konkurrenterna i flaskvattenbranschen. Förstå erbjudanden av små, medelstora och stora buteljerat vatten företag aktörer och hantverk en marknadsföringsstrategi. Bli kreativ och innovativ med kampanjer, förpackningar och flaskformer.

Brasilien bygga företagskontakter.

Brasilien fokus på att inrätta erbjudanden med återförsäljare, hotell, restauranger, gym och idrottsföreningar, etc.

Brasilien Använd sociala medier för att etablera ditt varumärke via Facebook, Twitter, Instagram, etc.

Brasilien delta i roadshows och utställningar.

Brasilien uppmuntra direktmarknadsföring och försäljning

mål händelseplanerare för anpassade vattenflaskor.

Portugals sponsra några evenemang eller program

Portugals distribuera flygblad på din målplats

Portugals för att behålla befintliga kunder, se till att smaken och kvaliteten på vattnet du flaskan är konsekvent.

utmaningar för Flaskvattenföretag: –

varje företag har sina egna utmaningar. Låt oss titta på de potentiella utmaningarna för att starta ett flaskvattenföretag.

· Flaskvattenföretag kräver betydande kapital för att starta en anläggning, hyra en arbetsplats, transportera vatten, köpa stora maskiner och köra underhållsreparationer.

· buteljerat vatten verksamheten är starkt beroende av oavbruten ström. Därför måste arrangemang för generatoraggregat göras för att säkerställa drift under strömavbrott.

· buteljerat vatten verksamheten är mottaglig för frekventa inspektioner för att kontrollera vattenkvalitet och hygienförhållanden.

vatten är viktigt för vår överlevnad och varje person på jorden skulle vilja dricka rent och säkert vatten. Flaskvattenmarknaden är överfull med många små, medelstora och stora branschaktörer men det finns och det kommer alltid att finnas utrymme för nya aktörer som erbjuder flaskvatten som är säkert, gott och prisvärt. Fokusera på att etablera din marknad räckvidd och catering till anpassade order. Restauranger, hotell, evenemangschefer letar nu efter unikt och anpassat flaskvatten med personliga etiketter (namn, logotyper etc.) och lagt till hälsofördelar.

Leave a Reply