kartong återvinning Business – lönsam möjlighet för unga företagare

en kartong är en generisk term som används för pappersbaserade kort som används för olika ändamål. Baserat på kraven är dessa kort gjorda av pappersbaserad lösning. På samma sätt används kartong också för tillverkning av kartonger som är gjorda av pappersbaserade kartonger av hög tjock och hållbar kvalitet.

kartonger används för olika ändamål som att lagra olika typer av föremål, inklusive elektroniska apparater, smartphones, möbler, plastartiklar och nästan alla fasta föremål av medelstorlek. Några av föremålen är lite tunga och vissa ska hanteras med försiktighet, därför är dessa lådor gjorda med tanke på deras hållbarhet och styvhet.

dessa kartonger för att öka deras styrka lamineras med plast eller annat starkt lim. Om du tar dig tid att titta på föremål som säljs nära dig, kommer du att upptäcka att de flesta föremålen är förpackade i en kartong. Tidigare var valet trälådor men det har ersatts av kartonger som är hållbara, lätta att hantera, bärbara, lätta och billiga för användning.

i jämförelse med trälådor kan kartonger återvinnas för vidare användning medan de trälådorna kanske används 2-3 gånger men blir oanvändbara senare och det enda syftet det tjänar är att använda det för djurbädd eller skydd eller bränna det i aska. Kartonger å andra sidan har fördelen att återvinnas för vidare användning. Du kan starta din egen kartongåtervinningsverksamhet för några snabba pengar. Läs detaljer om hur man startar kartongåtervinningsverksamhet: –

användning av kartonger och dess avfall

som nämnts ovan har kartonger olika användningsområden i nuvarande tider. Oavsett vilken produkt du säljer av medelstorlek, är de flesta av dessa produkter förpackade i sådana lådor. Några exempel på produktförpackningar inkluderar förpackning av nästan de flesta frukter som mango, äpple, granatäpple, druvor i kartonger.

förpackning av plastvaror som används i fåfänga, bostäder, möbler, kök, badrum sker i lådor.

möbler av små och medelstora storlekar packas i samma medan möbler av större storlek förpackas med sådana kartongark.

produkter av daglig användning som ätbara föremål, kosmetika, elektroniska apparater som TV, kylskåp, AC, mobiltelefoner etc. förpackas med sådana kartonger.

användningen av kartonger är i stort antal med tanke på dess tillförlitlighet, hållbarhet, styvhet, låg vikt och billighet. Eftersom användningen av dessa lådor är enorm så är avfallsgenerering. De flesta av lådorna efter tunga blir värdelösa först efter första användningen medan vissa av dem kan användas för maximalt två eller tre gånger. Därefter dumpas de som avfallsprodukter.

även som avfall värderas de till bra pris per quintal eller ton. Avfallskartonger är idealiskt avfall som föredras för återvinning. Många avfallsåtervinningsindustrier blomstrar på återvinning av kartonger.

Vad är Kartongåtervinning?

Kartongåtervinning är processen att återvinna kartonger för att återanvända det för vidare ändamål. Kartong kallas i princip wellpapp som återvinns genom att gå igenom rättsprocessen. Processen är ganska enkel och prisvärd i naturen där kartonger först samlas in från olika platser och de sorteras och segregeras.

plasten, den tryckta och märkta delen avlägsnas och hålls åt sidan medan det enda kvarvarande kartongarket placeras för återvinning. Dessa kartongark Massas sedan med vattenlösning och rengörs sedan. Med hjälp av kemisk process och annan sådan process återvinns kartong.

eftersom användningen av lådor är enorm och för att tillverka 1 ton kartong skärs 3 ton skog i form av träd. På samma sätt förvärvar ett ton kartongavfall 9 kubikmeter Mark.

det finns olika fördelar med återvinning av kartonger. Några av dem är:

  • det bidrar till att minska avfallet isamhället. Eftersom användningen av kartonger är enorma är genereringen av avfall också samma
  • återvinning av lådor hjälper till att minskaavskogning eftersom 3 ton skog krävs för att tillverka ett ton kartongark
  • återvinning minskar också kostnaden för råmaterial eftersom återvunnen kartong alltid är billigare än den nya

utrustning som krävs för återvinning av kartonger

Inorder att återvinn kartong du måste följa en del av återvinningsprocessen.Återvinning av dem kräver också att man använder viss utrustning som underlättar återvinningsprocessen och gör återvinning snabbt. Maskiner ökar ocksåmängden återvunnet avfall och är också ganska effektivt och prisvärt. En del av utrustningen som används vid återvinning av avfallskartong är:

avfallspressar:

en avfallspress är i grunden en kompressor som används för att pressa och pressa ut storleken på avfallsprodukten. I en normal situation kan en avfallskartong som upptar ett normalt utrymme på en kvadratfot reduceras till en minimal storlek av sin normala storlek. De flesta företag som arbetar med avfall återvinner använder denna balpress för att pressa avfall för att minska transportkostnaderna och också öka utrymmet för att hålla avfallet.

Avfallsseparatorer:

avfallsseparatorer används för att separera olika typer av avfall från varandra. För pappavfall kan det användas för att separera kartongen från plast som är fäst vid den.

Avfallsförstörare:

en avfallsförstörare används för att skära ner pappersavfall och annat sådant avfall i små delar eller remsor som gör ytterligare användning lätt. Kartonger kan också skäras i bitar med hjälp av sådana rivare.

förpackningsmaskiner:

förpackningsmaskiner används för att täcka, linda eller bandage det avfall som pressas med balpress för transport eller annan användning så att små bitar av avfallet inte faller här och där.

transportband för avfall:

dessa bälten används för att lossa och transportera från ett medium till ett annat bulkavfall, särskilt det som pressas ut från balpressen. Dessa bälten kan förenas med muttrar och är lätta att komma åt.

Rullskärare eller Splitters:

de används för att skära ner de stora pappersbitarna som har pressats för vidare bearbetning. Baserat på storlek och typ kan du få en sådan skärare.

Avfallssorteringsanläggningar:

de används för att sortera olika typer av avfall som de av kommunalt avfall, farligt avfall, flytande avfall, biologiskt nedbrytbart avfall etc.

Avfallspåsöppnare:

dessa används för att öppna påsarna som innehåller fast kommunalt avfall i den. De används för att undvika skador på objektet inuti när du öppnar.

bortsett från dessa finns det många andra utrustning som används för att återvinna kartongavfall och för att hjälpa återvinningen. En grundlig forskning är måste tillsammans medsamråd med människor i denna verksamhet.

steg involverade i Kartongåtervinning

Kartongrecykling innebär flera steg. Medan vissa av stegen är vanliga med wasterecycling är några av stegen exklusiva för återvinning av kartong. Låt ossförstå processen med återvinning av kartong.

insamling av avfall:

det första steget innebär insamling av kartongavfall från olika källor och stapling upp till en gemensam plats där det kan transporteras till återvinningsplatsen. På insamlingsplatsen undersöks alla typer av kartonger och endast de som kan återvinnas hålls medan resten vidarebefordras för speciell återvinning. För ett företag är insamling av kartongavfall viktigt. Du kan nätverka med skrotsamlare och andra som säljer sådana skrot i lager.

sorteringsprocess:

sortering är det andra steget efter att kartongen har samlats in. Detta steg kräver att man sorterar ut olika typer av kartonger beroende på storlek, vikt och typ. Till exempel finns det tunna lådor som används för spannmålsförpackningar medan de andra är tjocka och används för att packa tunga föremål. Sådant avfall sorteras ut och bearbetas därefter.

fragmentering och massa:

fragmentering är att bryta ner kartongbitar i små delar med hjälp av någon maskin speciellt gjord för den. Dessa bitar är så små att det blir lätt att Massa dem. Massa är processen att blanda vatten i de strimlade bitarna av kartong tillsammans med kemikalier för att lösa upp det och göra det till en uppslamningsblandning. Sedan blandas något nytt massamaterial med den redan bildade blandningen för att bilda hård kartong.

filtrering, Con-terminal borttagning och De-infärgning:

det fjärde steget innebär filtrering av den bildade massan. Denna process säkerställer att allt främmande material som helst har kvar i massan sorteras ut. Med hjälp av centrifugalprocesslim avlägsnas plastmaterial och band medan de andra föroreningarna flyter på vattenbasen och det fasta materialet sjunker ner. Nästa steg är avfärgning där någon typ av bläck avlägsnas från massablandningen genom att passera den genom kemikalier som tar bort dem noggrant. Screening används också för att säkerställa att den återstående massan är extremt ren och kan användas vidare.

Efterbehandling för återanvändning:

detta sista steg innebär blandning av den redan bearbetade massan med nya material för att bilda nya kartongark. Här läggs massan efter blandning med erforderligt material på ett transportband där det lämnas att torka med automatiserade maskiner.

massan värms upp i en kontrollerad temperatur för att få önskad hårdhet. Det är också väl pressat för att ta bort vatten från insidan. Således linerboard ark bildas och de limmas för att bilda tjocka ark av kartong. Med hjälp av andra maskiner kartongen skärs i önskad storlek och limmas för att passa önskad tjocklek.

så här kan du starta din egen Kartongåtervinningsverksamhet

som du har förstått processen för återvinning av kartong är det nu dags att få aglimpse om hur du kan starta ditt företag och vilka är de grundläggande kravenmedan du banar väg för din återvinningsstart.

registrera ditt företag och licensiering:

källa till marknaden för dina återvunna kartonger:

två saker är viktiga i detta perspektiv. För det första, varifrån du kommer att få avfallskartongen och andra är efter att du återvinner kartongavfallet, var kommer du att sälja det och i vilken form?

det första du måste göra är att göra djup forskning på kartongmarknaden. Detta kräver möte med intressenterna och nätverk med dem som redan är i denna verksamhet. Detta hjälper dig att få avfall för återvinning. Du kan också nätverka med skrotplockare och små avfallsuppsamlare som samlar avfall.

din marknadskälla beror på vilken typ av kartongprodukt du har återvunnit. Dina köpare kommer mestadels att vara de tillverkare som kommer att använda kartong för vidare användning vid tillverkning av lådor och andra sådana föremål. Vilket innebär att de kommer att kräva en viss typ av kartong för användning. Kvalitet, fasthet, storlek och vikt kommer att spela rollen i sourcing din marknad.

förstå vilken typ av produkt du kommer att ha efter återvinning och vem de potentiella köparna av samma är. Som du räkna ut kan du samarbeta med dem och skapa en kedja av nätverk för att sälja dina återvunna varor.

reklam och marknadsföring:

reklam och marknadsföring gäller både för inköp av avfall och försäljning av återvunna varor. Många avfallsuppsamlare vet inte om återvinnare och de slutar sälja sin avfallsinsamling till lägre pris. Du bör annonsera wellamong deras broderskap för att få huvuddelen av avfall för återvinning. Marknadsföring å andra sidan kräver att du nätverk med din marknad där du kommer att sälja yourecycled varor. Det bör noteras att marknaden inte accepterar endast speciellatyp av återvunna varor utan av variation. Försök att samarbeta med de flesta av dem för att säljadina återvunna varor till bra pris.

avkastning på investeringar och vinstmarginal i Kartongåtervinning

slutsats:

återvinning är en miljövänlig metod för att återställa varor för vidare användning genom att få det att se nytt ut. Det är lönsamt som företag och är också mycket genomförbart på marknaden. Det finns en rad fördelar kopplade till återvinningskartong.

en sådan fördel är de enkla fem återvinningsstegen som inte är mycket komplexa och kan ge dig god avkastning eftersom efterfrågan är mycket hög på kartong. Eftersom verksamheten är utbredd är det också en mycket konkurrensutsatt marknad och att göra ditt eget utrymme kan kräva tid och kamp. Men om du har bestämt dig bör du fortsätta och triumfera återvinningsverksamheten av kartong.

Leave a Reply