6 silné modlitby za důvěru, když se cítíte nejistí

nejistota byla moje berle a moje Achillova pata, po většinu mého dospělého života. Když jsem byl svobodný, byl jsem nejistý ohledně svého vzhledu, být svobodný, a prostě nemám pocit, že jsem hoden být manželkou, protože: vina.

poté, co jsem se oženil, jsem se rychle začal cítit provinile za své mateřství, tolik kolem mě bylo matkami mnohem déle a zdálo se, že to všechno má pohromadě, na druhou stranu jsem to houpal velký čas!

nejistota je běžná, ale nemusí to být tam, kde žijeme! Zjistil jsem, že nejlepším protijedem pro mé pocity nejistoty bylo opravdu růst mého modlícího se života a lisování do biblických pravd. Tento příspěvek vám pomůže najít sílu modlitbami za důvěru.

modlitby za důvěru

tento příspěvek může obsahovat affiliate odkazy a mohu získat malou provizi, když kliknete na odkazy bez dalších nákladů pro vás. Můžete si přečíst celý náš partnerský zveřejnění zde.

co říká Bůh o důvěře?

důvěra v církev může být někdy tabuizovaným tématem. Mít důvěru v sebe a své schopnosti může občas cítit, jako by to bylo svatokrádežné. Jak můžeme být přesvědčeni o sobě a svých schopnostech a dát slávu Bohu?

naše důvěra pochází pouze od Boha

ale vzpomeňte si na dřívější dny, kdy jste poté, co jste byli osvíceni, snášeli tvrdý boj s utrpením, někdy byli veřejně vystaveni výčitkám a utrpení a někdy byli partnery s takto léčenými. Neboť jste měli soucit s těmi ve vězení, a radostně přijal drancování svého majetku, protože jste věděli, že vy sami měli lepší majetek a trvalé jeden. Proto nevyhazujte svou důvěru, která má velkou odměnu. Neboť máte potřebu vytrvalosti, takže když jste udělali Boží vůli, můžete obdržet to, co je slíbeno.

Židům 32,36 ESV

je poměrně jednoduché být sebevědomý a ctít Boha. V Židům 10:32-36, autor píše, aby povzbudil konvertované Židy, aby byli vytrvalí v důvěře, že musí snášet nejrůznější pronásledování. Připomíná jim, že Bůh byl s nimi od začátku, a povzbuzuje je, aby si pamatovali, kdo jsou.

můžeme projevit stejnou důvěru tím, že nejprve poznáme, kdo jsme v Kristu. Je faktem, že v Kristu Ježíši se znovu narodíte, společný dědic s Ježíšem, a máte přístup k Bohu. Jediný pravý, žijící Bůh a stvořitel vesmíru.

když věříte této pravdě a skutečně jste ji učinili základní součástí vašeho systému víry, vaše mysl je automaticky nastavena tak, aby chválila Boha, který vám udělil tento velký dar. Dodatečně, můžete také chodit v důvěře této identity a věřit větší pro sebe a lidi kolem vás. Vidíte, naše sebevědomí je rozšířením pravdy, že jsme Boží děti.

jak se modlíte za důvěru?

měli bychom se často modlit za důvěru, protože nepřítelem je peklo usilující o to, abychom zapomněli, kdo jsme v Kristu, a obětovali dar spásy, který Bůh tak svobodně dal. Existují čtyři základní způsoby, jak se můžeme modlit za důvěru. Níže uvedu modlitební body pro každou z nich.

1. Modlitba za důvěru znamená, že se modlíte proti omezujícím vírám, které by se připravily, aby bránily dobrým skutkům, které pro vás Bůh naplánoval. Tyto modlitby mohou vypadat jako modlitba za odpuštění nebo modlitby, které spojují určité duchovní překážky. Modlitební body proti omezujícím přesvědčením zahrnují:

 • Modlete se proti Duchu strachu
 • Modlete se proti nejistotě
 • Modlete se proti nízké sebeúctě
 • Modlete se proti nepravdivé identitě sebe sama
 • odpuštění hříchů
 • Modlete se proti hanbě a vině

2. Modlitba za důvěru se modlí za Boha, aby vám připomněl, kdo jste v něm. Tyto modlitby za důvěru často vypadají jako chvála Boha a vděčnost. Mohou také zahrnovat modlit se biblicky založená potvrzení o vašem životě. Modlitební body za identitu

 • Modlete se, aby vám Bůh připomněl vaši identitu
 • děkuji Bohu za dar věčnosti
 • děkuji Bohu za to, že vás udržel
 • Chvalte ho za vaše svědectví a za všechno, co vás vyvedl z nebe.

3. Modlete se, aby vás Bůh naplnil svým duchem. Pamatujte, že Bůh nám nedává ducha strachu. Místo toho nám dal dar Ducha Svatého a moc, lásku a sebeovládání. Zde je několik modlitebních bodů k modlitbě za důvěru:

 • Modlete se za odvahu
 • Modlete se za boží sílu, aby vás vedla
 • Modlete se za moudrost
 • Modlete se za pokoru
 • Modlete se, aby vás Bůh ve své vůli řídil

4. Modlete se za Boží zaslíbení nad svým životem. To je poslední způsob, jak se modlit za důvěru. Zde hledáme Boží zaslíbení pro naše životy a modlíme se za ně. Takto se také modlíme s důvěrou. Už víme, že Boží zaslíbení jsou ano a Amen. Modlit se za tyto věci, které Bůh již řekl za náš život v našich životech, je jedním z nejlepších způsobů, jak růst v důvěře, protože víme, že Boží slovo se nikdy nevrátí neplatné.

vzorové modlitby za důvěru

modlitba je jedním z nejsilnějších darů, které máme. Budování vztahu s Bohem prostřednictvím modlitby je také jednou z nejlepších věcí, které můžeme udělat pro naši důvěru. Růst v naší víře a být si jistý poznáním Boží lásky k nám je začátkem naší důvěry. Navíc, modlení písma a používání Božího slova nám také pomáhá, když jsou naše slova krátká. Níže je několik vzorových modliteb za důvěru, které vás povzbudí, když cítíte bodnutí nejistoty a nízké sebeúcty.

Modlitba za důvěru a odvahu

ať už se obáváte prezentace nebo pracovního pohovoru, v našich životech jsou chvíle, kdy můžeme potřebovat odvahu. Modlitba za důvěru a odvahu dělat dobře ve své kariéře nebo při velkém rozhodnutí vám může pomoci chodit ve víře v plány, které pro vás Bůh má!

Modlitba: Milovník mého srdce, Spasitel mé duše. Miluji tě, Jsem tvůj a držím se tě, toužím po tobě! Vaše láska ke mně je jedna věc, která dává smysl, když se zdá, že všechno kolem mě je plné zmatku. Opírám se o tebe a pravdu, že mluvíš nade mnou. Jsem hoden. Viděl jsi mě, než jsem se utvořil v lůně svých matek a radoval ses nad mnou, udělal jsi pro mě plány, plány pro mé dobro, plány na prosperitu, plány na ochranu.

i když jsem byl daleko od tebe, pronásledoval jsi mě neúprosnou láskou, kterou může mít pro svou dceru jen dokonalý otec! Pane, modlím se za odvahu jít v plánech, které pro mě máte. Modlím se, abys mě držel blízko, když vystoupím ve víře a udělám svou vůli pro svůj život. Přiznávám, že se bojím, ale nedovolím, aby mě strach okradl o požehnání, která pro mě máte. Mír, důvěra, a odvaha! Chválím vaše jméno! Ve jménu Ježíše se modlím, Amen!

písma k modlitbě za odvahu a důvěru: Dueteronomie 31: 6, Jozue 1: 6, 1 Korintským 16: 13, 1 Chronicles 28:20

Modlitba za důvěru a úspěch

někdy modlitba za důvěru vypadá jako modlitba za mír uprostřed velkých životních změn a rozhodnutí, která děláme. Mít mír chodit do místností, které si přejete být součástí, ať už je to v rozhovorech, prezentace, nebo vystoupit na víru pro zcela nový podnik, modlitba k Bohu, aby vás povzbudila na cestu, je klíčem k úspěchu.

Modlitba: Pane V Nebi, Jsi Všemocný. Odevzdávám Své Cesty A Svůj Život Tobě! Vím, Že Pokud Jste Uprostřed Mých Plánů,Pak Mohou Uspět! Věřím, Že Skrze Tebe Dokážu Všechno, Otče! Pomozte Mi Chodit Ve Vašich Cestách, Toužím Dodržovat Vaše Příkazy. Vím, Že Veškerá Prosperita Pochází Od Vás! Děkuji Za Mnoho Dobrých Věcí, Které Jste Mi Dal V Mém Životě! V Ježíšově jménu, Amen

písma k modlitbě za důvěru a úspěch: Filipským 4: 13, přísloví 16: 3, 1 Kings 2: 3, Izaiáš 41: 10, Jeremiáš 17: 7

Modlitba za důvěru v sebe

zdůraznění naší nejistoty a neustálé připomínání minulých neúspěchů je jednou z nejčastějších taktik nepřítele. Jeho cílem je udržet nás v prostoru, kde se bojíme postoupit, protože jsme v minulosti selhali. Řeknu ti tohle.. STRACH NEMÁ ŽÁDNOU KONTROLU! Nepodléháme strachu a můžeme ho naprosto překonat! Modlit se za důvěru v sebe, věřit, že pokud vás Bůh k něčemu povede, neexistuje způsob, jak selhat, pokud to nezkusíte, je nezbytné pro sebevědomí.

Modlitba: Nebeský Otče, jsi dobrý dobrý otec. Jste důslední. Zpíváš nade mnou písničkami. Máš ze mě radost. Občas jsem se tomu snažil uvěřit. Snažil jsem se kráčet v pravdě, že jsem vaše dcera. Zapomněl jsem, že jsi se mnou. Když mě pošlete na místo, nejsem to já, kdo je vidět, ale vy ve mně.

Dáváš mi sílu, když mé srdce a mysl jsou slabé. Povzbuzuješ mě svou mocnou pravou rukou. Dnes, stojím vysoký, protože dobře vím, že jsem dcera Nejvyššího! Když se v koutku mé mysli začne šířit sevření nejistoty, vyhlásím pravdu! Stvořil jsi mě k obrazu svému. Pleteš mě do lůna mé matky. Udělal jsi mě strašlivě a úžasně. Stvořil jsi mě, abych ve tvém jménu dělal úžasné věci! Za to tě chválím. Ve jménu Ježíše, Amen.

písma k modlitbě za důvěru ve své schopnosti: 1 Korintským 6:17, Efezským 2: 10, Koloským 3: 3, Žalm 139: 14, Jeremiáš 29: 11

modlitby za důvěru a sílu

v mnoha případech je modlitba za důvěru a sílu synonymem! Mnoho z nás by bylo v pořádku dělat věci, které se bojí vědět, že Bůh je s námi, ale potřebujeme ten dobrý tlak síly, abychom udělali první krok. To je místo, kde tato modlitba za důvěru přijde vhod!

Modlitba: Pane na nebesích, schovej mě ve svém úkrytu, buď mým útočištěm. Hledám vaši sílu, když dělám tento krok víry. Pane, v této situaci jsou věci, které jsou nejisté, ale i když nevidím, co je přede mnou, vím, že jsi se mnou. Věřím vám a kráčím v poslušnosti s vaší silou jako můj průvodce.

už se nebudu snažit pevně držet falešného pocitu hodnoty, který se nachází v mé křehké spravedlnosti, ani v kolísavých názorech druhých. Najdu svou sílu a svou hodnotu pouze ve vás. Budu vás denně hledat, abyste cítili sílu vaší velké lásky ke mně! Děkuji vám za tuto sílu a mír, který pochází z vědomí, že jsem váš! V Ježíšově jménu, Amen

písma k modlitbě za sílu a důvěru: Žalm 91, Žalm 28: 7, 2 Timoteovi 1:7, Izaiáš 40: 29, John 16: 33, Žalm 29:11

Modlitba za vlastní hodnotu

vědět, kdo jsme a kdo jsme, je velká část naší úrovně důvěry. Když jsme si jisti, komu patříme, můžeme s jistotou chodit s vědomím, že Bůh nám nedovolí klopýtnout nebo spadnout, místo toho nás povede od slávy ke slávě.

Modlitba: Nebeský Otče, jsi úplný můj život, jsi vzduch, který dýchám. Moje identita se nachází pouze ve vás a vaší pravdě. V tobě jsem zdokonalen, jsem krásný, jsem strašlivě a úžasně stvořen k vašemu obrazu. Vidíte mě, když jsem obklopen štítky, které se na mě ostatní snaží vnutit, vidíte mě pro dceru, kterou jste vytvořili, nevidíte ve mně žádnou chybu. Nazýváš mě svým, hodným, drahým. Odpusť mi, že přijímám falešné identity, které se mě snaží odlákat od tebe A tvé pravdy. Naplňte mě zjevením svých myšlenek ke mně.

říkáte mi své dítě. Posaď mě na místo odpočinku. Ve vaší přítomnosti nacházím mír. Neočekáváte, že budu něco jiného než já, když se k vám přiblížím, jednoduše mě požádáte, abych vám přinesl svou zlomeninu. Zármutky, zmatky, které jsem udělal, a mé pády, které všechno vezmete a milujete mě k uzdravení. Mluvíš za mě slovy o své identitě. Děkuji za mou identitu ve vás. Chválím vás za to, že mě považujete za hodnou záchrany. V Ježíšově jménu, Amen

písma k modlitbě za vlastní hodnotu: 2 Korintským 5: 17, 1 Peter 2: 9, Galatským 2: 20, Efezským 4:24

Modlitba za důvěru v Boha

konečný, sebevědomí je rozšíření důvěry, kterou máme v Boha. Naše modlitby za důvěru by proto měly vždy začínat a končit u Boha. Počínaje chválou za všechno, čím je, a končící poděkováním za všechno, co udělal.

Modlitba: Nebeský Otče, chválím tvé jméno, protože jsi hoden veškeré chvály a cti a slávy! Jste věrní, laskaví a dobří! Jsem v úžasu všeho, čím jsi! Jsem tak vděčný, že se nedíváte na vnější stranu. Jsem vděčný, že nepovažujete mou hodnotu za založenou na vnějším vzhledu. Znáš mě, plně, a jsi si vědom mého srdce. Víš, kde jsem teď, víš, kam můžu jít, a Miluješ mě stejně!

potěšíte mě natolik, že si bez mě nedokážete představit nebe. Dal jsi mi dárek, který bych si nikdy nemohl dovolit. Spasení. Poslal jsi svého syna, aby stál na mém místě, abych s tebou mohl být smířen. Vaše láska je tak všeobjímající! Je to mimo mou představivost a porozumění. Nic dobrého přede mnou nezatajíš a nazýváš mě svým vlastním. Ve jménu Ježíše, Amen.

písma k modlitbě za důvěru v Boha: 1 Jan 5:14-15, 1 Jan 3:22, Jakub 5:16, Jan 14:13-14

důvěřujte v Pána, pomůže vám

když věříme Bohu a věříme, že je tu pro nás, není nic, co bychom nemohli udělat. Řídí naše kroky, vede nás cestou, kterou pro nás vytvořil, a nemáme jinou možnost, než být úspěšní.

kéž vám Bůh nebes žehná, když se modlíte za tyto modlitby za důvěru a usilujte o to, aby vás chodil po cestě spravedlnosti.

sdílení je péče!

Leave a Reply