protipožární zařízení a systémy, požární technologie 106, Suzanne Freeman

suché prášky používají jinou metodu hašení než standardní suché chemikálie. Namísto přerušení řetězové reakce k potlačení požáru suché prášky dusí oheň vytvořením bariéry mezi palivem a vzduchem.

aplikace činidla na oheň by měla mít za následek silnou přikrývku, obvykle alespoň 1 palec (25 mm) na celém povrchu paliva. Aplikace činidla musí být přibližně 10 lb / ft2 (4,5 Kg/0,9 m2 ) plochy pro většinu suchých prášků. Deka agenta zachycuje teplo a může vyvinout trhlinu, která umožní průchod vzduchu, což umožní palivu pokračovat v hoření. Kdykoli je přikrývka agenta narušena, musí být použito více činidel, aby se udržovala alespoň 1palcová (25 mm) přikrývka.

je velmi důležité, aby oprava nebezpečí byla odložena, dokud palivo nemá dostatek času na vychladnutí pod teplotu vznícení. To může vyžadovat 30 minut nebo více, aby se zajistilo, že kov dostatečně vychladl, aby mohl být odstraněn bez opětovného zapálení.

nejběžnější suché prášky “třídy D” se skládají z báze chloridu sodného nebo ze Speciální grafitové báze s přísadami, které jí umožňují volně proudit.

Leave a Reply