brandskyddsutrustning och-system , Brandteknik 106, Suzanne Freeman

torra pulver använder en annan släckningsmetod än vanliga torra kemikalier. I stället för att bryta kedjereaktionen för att undertrycka en eld, kväver torra pulver en eld genom att bilda en barriär mellan bränslet och luften.

applicering av agent på en eld bör resultera i en tjock filt, vanligtvis minst 1 tum (25 mm) tjock över hela ytan av bränslet. Appliceringen av medlet måste vara ungefär 10 lb/ft2 (4,5 Kg / 0,9 m2 ) område för de flesta torra pulver. Filten av agent fångar värme och kan utveckla en spricka som tillåter luft att passera genom att låta bränslet fortsätta att brinna. När som helst agent-filten störs måste mer agent appliceras för att bibehålla minst en 1-tums (25 mm) filt.

det är mycket viktigt att översynen av faran försenas tills bränslet har haft tillräckligt med tid att svalna under sin antändningstemperatur. Detta kan kräva 30 minuter eller mer för att säkerställa att metallen har svalnat tillräckligt för att tas bort utan återantändning.

de vanligaste “klass D” torra pulverna består av en natriumkloridbas eller en speciell grafitbas med tillsatser som gör det möjligt att flöda fritt.

Leave a Reply