betydningen af metrologi i fremstilling

metrologiens vitale rolle i fremstillingen kan ikke undervurderes. Metrologi påvirker hele vores daglige liv. Langt størstedelen af befolkningen vil dog aldrig engang have hørt om udtrykket. Uanset om vi kører bil, går på et fly, ser TV eller tænder for kedlen, vil metrologi have været involveret på et tidspunkt.

 metrologi i fremstilling

metrologi i fremstilling

enkelt sagt er metrologi studiet eller videnskaben om måling.

metrologi giver kvalitetssikringen bag moderne fremstillingsprocesser. Det er videnskaben, der gør det muligt for produktionslinjer at producere tusindvis af identiske stykker sofistikeret udstyr. Uden de standardiserede dele, som metrologi muliggør oprettelsen af, ville vi ikke have masseproduktion, og verden ville være et meget andet sted.

Metrologiens rolle i fremstillingen

i moderne fremstilling produceres millioner af dele hver uge. Størstedelen produceres på automatiserede produktionslinjer med meget lidt menneskelig interaktion. Hver maskine i produktionslinjen vil producere en bestemt del, der er fremstillet til præcise specifikationer inden for en forudindstillet tolerance for fejl.

selv de mest sofistikerede og dyre maskiner kan over tid skifte eller miste justering. Disse skift kan være fraktioneret, men når maskinerne er ansvarlige for at producere følsomme dele til luftfartssektoren eller bilindustrien, kan små ændringer være af enorm betydning.

det er her metrologi kommer ind.

alle dele produceret på moderne produktionslinjer vil have en tilladt tolerance for fejl forudindstillet. Graden af tolerance afhænger af den producerede del. Maskinerne vil selv diagnosticere, hvis de komponenter, den producerer, ligger inden for de tilladte tolerancer. Hvis de ikke er det, vil de advare maskinoperatørerne og kvalitetskontrolteamet om problemet.

i industrisektorer, hvor præcisionsmåling er afgørende, såsom rumfart og bilindustrien, anvendes Koordinatmålemaskiner til at måle komponenter for at sikre, at nøjagtige standarder overholdes nøjagtigt.

Hvorfor er metrologi vigtig i dagligdagen

metrologi giver producenterne mulighed for at producere produkter mere præcist, hurtigere og til en højere standard.
disse fordele overføres til forbrugerne som produkter bliver billigere at købe og er lavet til en højere kvalitet.
bilen er et godt eksempel.

historisk set blev 100.000 miles betragtet som en god kilometertal for en bil at opnå. Slitage og dele fiasko generelt betød, at efter denne form for Afstand, det var tid til at bytte ind for en nyere model. I dag kan mange biler komfortabelt nå 200.000 miles og videre og stadig være i god stand.

bilindustrien var en af pionererne inden for produktionslinjer. Sektoren indså hurtigt betydningen af metrologi i produktionen af standardiserede dele. I årenes løb har de forbedret og forfinet deres processer, hvilket betyder, at de biler, de nu fremstiller, er af en meget højere standard.

Leave a Reply