mikä on ero omaisuuden ja taloudellisten resurssien välillä perheoikeudessa ja miksi sillä on merkitystä?

on yleisesti hyväksytty, että perheoikeudellisissa tarkoituksissa omaisuuteen kuuluvat kiinteistöt, ulkomaiset kiinteistöt, pankkitilit, osakesijoitukset, osuudet liike-tai kumppanuussuhteessa, luottamusomaisuuden valvonta, ajoneuvot, ylennysoikeudet, korut, kodin kalusteet ja henkilökohtaiset irtaimistot.

omaisuuserään voi sisältyä myös” nimellislisä ” niille omaisuuserille, joita ei enää ole olemassa, mutta jotka olisi lisättävä takaisin omaisuuseräpooliin sillä perusteella, että kyseessä oli omaisuuden ennenaikainen jakaminen. Jos esimerkiksi väitetään, että toinen osapuoli on tuhlannut varoja eron jälkeen, näiden varojen menoja käsitellään ikään kuin osapuoli olisi saanut ennakkoa niiden saamisesta ja lisännyt ne takaisin omaisuuserien pooliin.

oikeusistuimet ovat kuitenkin katsoneet, että seuraavat esineet eivät ole omaisuutta:

1. Liikearvo, joka on henkilökohtaista eikä kaupallista;
2. Ei-siirrettävät lisenssit, luovuttamattomat oikeudet tai edut;
3. Odottaa saavansa perinnön joltakulta, joka on vielä elossa. Mutta katso rahoitusvarat alla;
4. Vireillä oleva henkilövahingon vahingonkorvausvaatimus;
5. Kyky lainata rahaa.

tuomioistuimet ovat katsoneet, että vaikka alla olevat erät vastaavat omaisuuden määritelmää, ne tulisi jättää jakoon käytettävissä olevan omaisuuseräpoolin ulkopuolelle:

1. Avioliiton loppupuolella saatu perintö, jos muu omaisuus mahdollistaa oikeudenmukaisen tuloksen. Huomaa, että perintö otettaisiin silti huomioon “rahallisena resurssina”, joka on perinnön saaneen osapuolen käytettävissä;

2. Perintö, joka saatiin osapuolten erottua. Jälleen asumuseron jälkeinen perintö otettaisiin edelleen huomioon perinnön saaneen osapuolen käytettävissä olevana” taloudellisena resurssina”;

laissa ei ole määritelty termiä” taloudellinen resurssi”. “Rahoitusvaran” voidaan katsoa olevan omaisuus, joka ei sisälly omaisuuseräpooliin, vaan se on tekijä, joka tuomioistuimen on otettava huomioon lain 75§: n 2 momentin o alakohdan nojalla, koska siitä on tulevaisuudessa taloudellista hyötyä yhdelle osapuolelle. Termi “taloudellinen resurssi” on varsin laaja ja voi sisältää edunsaajan kiinnostuksen harkinnanvaraiseen rahastoon ja osapuolen kyvyn kerätä varoja esimerkiksi lainaamalla. Se sisältää periaatteessa resursseja, joilla on kyky tuottaa tuloja. Muita esimerkkejä “rahavaroista” ovat:

1. Pitkä palvelusvapaa, jos se on todennäköisesti rahana;
2. Tuleva eläkeoikeus;
3. Veromenetykset;
4. Ennakkoperintä;
5. Ulkomaan superannuaatio.

käytännön seuraus on, että jos sinulla on jotakin, joka ei ole omaisuutta, mutta josta voi koitua tulevaisuudessa taloudellista hyötyä toiselle osapuolelle, voidaan esittää väite, että se on “taloudellinen resurssi”, joka on otettava huomioon lain 75§: n 2 momentin o alakohdassa. Omaisuuden ja “taloudellisten resurssien” erolla on merkitystä, koska tuomioistuimen on loppujen lopuksi oltava vakuuttunut siitä, että ehdotetut määräykset ovat oikeudenmukaisia ja oikeudenmukaisia eli oikeudenmukaisia. Lain 75§: n 2 momentin o momentin soveltaminen auttaa yhteisöjen tuomioistuinta varmistamaan, että määräykset ovat oikeudenmukaisia ja oikeudenmukaisia, varmistamalla, että taloudelliset resurssit otetaan huomioon.

Leave a Reply