täydellinen vaste

wikipedia.org
wikipedia.org

pitkä kuva mediavaikutuksista muistuttaa, että uudet viestintämuodot eivät jätä meitä koskaan rauhaan.

harvat ajatukset ovat viestinnän analyysissä yhtä herättäviä kuin ne, jotka väittävät suurten yhteiskunnallisten muutosten johtuvan yhtä paljon tietynlaisista mediamuodoista kuin niissä kannettavista ajatuksista. Sovinnainen näkemys viestinnästä on, että meillä on ideoita, tietoa tai ajatuksia, ja sitten valitsemme välineen, joka toimittaa ne, päätellen, että tietty valinta ei ole niin seuraus.

median deterministi näkee asiat toisin. Selvimmin kanadalaisen teoreetikon Marshall McLuhanin 1970-luvulla esittämä media theory väittää, että alus osoittautuu yhtä tärkeäksi kuin mitä se kuljettaa. McLuhanin kuuluisa aforismi “the medium is the message” ei oikein ymmärrä. Mutta panoraama” kokonaiskuva ” viestinnän vaikutuksista oikeuttaa varmasti sen johtopäätöksen, että vallitsevat mediamuodot aiheuttavat yleensä odottamattomia ja joskus valtavia yhteiskunnallisia muutoksia.

 Madonna ja lapsi, 1284 wikipedia.org
Madonna ja lapsi, 1284 wikipedia.org

esimerkiksi akateemikko Neil Postman ja muut ovat väittäneet, että televisio on muuttanut lapsuuden ajatusta, lähinnä lopettamalla sen.1 Tässä on vähän liioittelua, mutta myös pätevä kohta upotettu havaintoon. Esimerkiksi keskiajalla lapsia pidettiin aloittelevina työntekijöinä: enemmän tai vähemmän aikuisina koulutuksessa. Jo ensimmäisellä vuosikymmenellään nuorten odotettiin kantavan työelämän taakat; heitä ei useinkaan haluttu erityisesti eristää aikuisuuden salaisuuksista ja haasteista. Näemme tästä vihjeitä tämän ajan lapsia esittävissä maalauksissa, joissa nuoret esitetään usein vain pienempinä versioina kaikista muista.

 Mary Cassatt, A Kiss for Baby Anne Wikiart.org
Mary Cassatt, suudelma Anne Wikiart-vauvalle.org

monia sukupolvia myöhemmin Lapsuusajatusta vaalivat erityisesti Victorialaiset, joita auttoi vaurastuminen ja ikäluokkaisen lukutaidon leviäminen. He näkivät nuoret haavoittuvana ja viattomana ryhmänä, joka eristettiin aikuisuuden vaaroista ja ongelmista. Katso taidemaalari Mary Cassattin tai muiden taiteilijoiden viime vuosisatojen lapsia, niin saat idean. Tavoitetta suojellun maailman luomisesta lapsille tuki myös lastenkirjallisuuden kasvu, jossa käytettiin ikään sopivaa kieltä tukemaan seikkailullista mutta” turvallista ” kerrontaa.

televisio ei kuitenkaan aseta lukutaitovaatimuksia. Sähköinen media on lähes yhtä saavutettavissa lapsille kuin aikuisillekin. Ajatellaanpa uutista, jossa haastatellaan äitiä, joka on juuri menettänyt poikansa ampumavälikohtauksessa. On tietysti rajansa sille, mitä tällaista uutista katselevat lapset voivat ymmärtää. Äidin raa ‘ at tunteet näkyvät kuitenkin jo viisivuotiaalle. He kokevat hädän vihjeet suoraan. Näin ei tietenkään olisi, jos kertomus olisi olemassa vain kirjallisena uutisena.

käyttämällä median determinismin logiikkaa voimme saada yhteiskuntahistoriamme näyttämään hyvin erilaiselta.

useimmat vanhemmat aistivat eron. Kuvallisen / esillepanevan median läpitunkevaisuus tarkoittaa, että kulttuurin pimeiltä nurkilta on hyvin vähän turvallisia suojapaikkoja. Kuten median deterministit joskus sanovat, lasten televisiota ei todellakaan ole olemassa.

käyttämällä median determinismin logiikkaa voimme saada yhteiskuntahistoriamme näyttämään hyvin erilaiselta. Vielä muutama esimerkki:

  • painettujen tekstien kehittyminen edisti valistusta ja orastavaa uskoa ihmisoikeuksiin. Kirjapaino hajauttaa tiedon ja ajatusten valvontaa, mikä lopulta heikentää kirkon informaatiomonopolia 1500-luvun jälkeen.
  • lennättimen keksiminen vauhditti uutislähetyspalveluiden ja journalistisen objektiivisuusperiaatteen kehitystä. Objektiivisuutta tarvittiin, jos palvelut meinasivat myydä tarinoita eri puolille maata.
  • kopiokone vaikutti osaltaan vanhan Neuvostoliiton kaatumiseen. Halvat kopiot yksityisesti tehdyistä poliittisista traktaateista vastustivat hallituksen hyväksymien kirjapainojen voimaa.
  • internet ja sosiaalinen media uhkaavat jatkuvasti siviilien vakautta yksipuoluevaltioissa, kuten Kiinassa ja Pohjois-Koreassa. Verkkosisältö ylittää nämä poliittiset rajat vaikeuksitta. Mutta edes hallituksen määräämillä sähköisillä palomuureilla eristäminen digitaalisesta sisällöstä ei ole enää mahdollista.
  • kasvavat pakkomielteemme kaikkine näyttöineen nakertavat sosiaalista älykkyyttämme. Nuorten runsas henkilökohtainen mediankäyttö näyttää liittyvän heidän kasvaviin sosiaalisiin huoliinsa kasvokkaisesta vuorovaikutuksesta.

suurten yhteiskunnallisten muutosten liittäminen vain yhteen kompleksisen kulttuurin ulottuvuuteen voi olla riskialtista. Makrokuva mediavaikutuksista voi silti olla ajankohtainen muistutus siitä, että uudet tavat olla yhteydessä maailmaan aina muuttavat meitä. He määrittelevät jatkuvasti uudelleen uusia päivittäisen käyttäytymisen muotoja, jotka alkavat varhaisista omaksujista ennen kuin laaja keskus hankkii ne. Sykli täydentää itseään, kun uusi normi hyväksytään ilman suurta ilmoitusta. Yksin kävely ja ilmeisesti puhumattomuus eivät siis enää viittaa skitsofreniaan. Oletamme nyt, että puhelin on heidän yhteytensä toiseen.

1neil Postman, The Disappearance of Childhood, Revised (Vintage, 1994).

Leave a Reply