Meranti

Tekniske Funksjoner

Meranti er en myk til fast løvtre tømmer. Meranti er ikke utsatt for fordreining eller vridning og er bulkbestandig. På grunn av sin stabilitet kan den brukes til en rekke applikasjoner.

Visuelle Funksjoner

Meranti varierer fra lyserød til rød/brun. På grunn av antall variasjoner som markedsføres under det botaniske artsnavnet Shorea, men kalt Meranti, vil det være noe fargevariasjon på tvers av treslagene. Den har et moderat grovt korn, men selv i tekstur med en attraktiv båndfunksjon.

Bearbeidbarhet

Meranti er lett å jobbe med og har gode spikre -, skru-og limeegenskaper. Meranti aksepterer lett lakk, maling eller flekk. Den åpne kornstrukturen betyr at overflater skal slipes før etterbehandling. Den brukes lett til et bredt utvalg av interne dekorative applikasjoner og vindusrammer. Siden Meranti har et relativt høyt silikainnhold, er det viktig å holde alle skjæreverktøy veldig skarpe, da silisiumet vil kaste kanten veldig raskt.

Applikasjoner

Meranti er populært for bruk i en rekke interne applikasjoner som snekkerapplikasjoner for lister, skap, architraves og lister, newel innlegg, rekkverk, møbler og panel.

Spesifikasjonsark

Vil du ha mer informasjon om treslag?

Last Ned Artsmatrise

Leave a Reply