sprzęt i Systemy Ochrony Przeciwpożarowej, Technika pożarowa 106, Suzanne Freeman

suche proszki używają innej metody gaszenia niż standardowe suche chemikalia. Zamiast przerywać reakcję łańcuchową w celu stłumienia pożaru, suche proszki tłumią ogień, tworząc barierę między paliwem a powietrzem.

zastosowanie środka do ognia powinno spowodować powstanie grubego koca, Zwykle o grubości co najmniej 1 cala (25 mm) na całej powierzchni paliwa. Zastosowanie środka musi wynosić około 10 funtów/ft2 (4,5 Kg/0,9 m2 ) powierzchni dla większości suchych proszków. Koc środka zatrzymuje ciepło i może rozwinąć pęknięcie, które pozwoli na przejście powietrza, umożliwiając dalsze spalanie paliwa. Za każdym razem, gdy koc agenta jest zakłócony, należy zastosować więcej środka, aby utrzymać co najmniej 1-calowy (25 mm) koc.

bardzo ważne jest, aby remont zagrożenia został opóźniony do czasu, aż paliwo będzie miało wystarczająco dużo czasu na ochłodzenie poniżej temperatury zapłonu. Może to wymagać 30 minut lub więcej, aby zapewnić, że metal wystygł na tyle, aby można go było usunąć bez ponownego zapłonu.

najbardziej powszechne suche proszki “Klasy D” składają się z zasady chlorku sodu lub specjalnej podstawy grafitowej z dodatkami, które umożliwiają jej swobodny przepływ.

Leave a Reply