6 Marknadskommunikationsstrategier för ditt företags stiftelser

alla vill visa en positiv bild. Vem gör det inte? Från affärsjättarna till den vardagliga individen, vi alla, vill presentera oss på bästa sätt.

skillnaden är att medan en person skulle använda kraften i retorik, känsla av mode och sätt att ställa ut sig, använder ett företag ett verktyg som kallas marknadsföringskommunikationsstrategier för att presentera tillgängliga produkter och tjänster för potentiella kunder.

en mängd olika strategier kan tillämpas för att få tag på sannolika kunder. Traditionellt börjar det med branding, logotyp, positionering av produkten, varumärken, Pressmeddelande, sponsring, försäljningspresentationer, företagens sociala ansvar och många andra.

de ovan nämnda elementen, komplicerade och sammanfallande, är de primära beståndsdelarna i en organisations marknadsföringskommunikation.

Marknadskommunikationsstrategi innebär ett brett spektrum av tvärvetenskapliga aktiviteter som kräver en protean kompetens och effektiv samordning mellan alla berörda avdelningar för framgångsrik underlättande.

före tillkomsten av marknadskommunikation (MarComm) som specialitet erkändes publicitet, marknadsföring, reklam och försäljning som komprimerade och oflexibla avdelningar som endast kunde funktionella kopplingar mellan dem.

marcomm möjliggör emellertid smidig sammanslagning av dessa funktioner som, viktigast av allt, hjälper ett företag att uppvisa en sammanhängande bild för kunderna.

låt oss nu diskutera vilken typ av strategier som ett företag ska använda för att projicera denna enhetliga bild. Stegen är ganska enkla,och detaljerna kommer snart att följa.

de 6 mest effektiva marknadsföringskommunikationsstrategierna:

  1. ett bra varumärke
  2. glöm inte kreativiteten i logotypen
  3. produktpositionering – tydlighet är nyckeln
  4. effektiv Annonspitch
  5. blogg-gör det möjligt för människor att prata om din produkt
  6. företagsevenemang och sociala aktiviteter – förbättra ditt företags Image

stapeldiagrammet illustrerar de potentiella marknadsföringsutmaningar som ett företag står inför.

Marknadskommunikationsstrategi - marknadsutmaningar
utmaningar i marknadsföring-bild av staten om inkommande rapport

Marknadskommunikationsstrategi-Branding-spelet: Varför är det viktigt?

när en produkt lanseras på marknaden finns det två alternativ: att vara ett varumärke eller att vara en vara. Genom att välja det senare alternativet kan ett företag sänka sina risker, kanske kan de till och med uppnå större volymer på tunna marginaler men marknaden kommer att vara överbelastad. Dessutom kommer företagets produkt inte att ha någon identitet.

till exempel, medan en kund väljer en färg för dekoration, har de friheten att välja mellan Benjamin Moore Regal Select eller en vardaglig obrandad produkt. Inte branding ordentligt skulle leda till förlust av identiteten på företagets produkt och det är därför det är den första marknadskommunikationsstrategi.

dessutom måste skillnaden mellan varumärket och det icke-varumärket uppfattas. En märkesfärg skulle skilja sig åt i textur, ton, jämnhet och prissättning, med det slutliga målet att vara kundnöjdhet.

medan bra kvalitet är en möjlighet i en obrandad produkt, upprätthåller den märkta produkten och upprätthåller kvalitet genom stor möda och många resurser. Därför känner kunden efter att ha betalat ett högt pris jämfört med en icke-märkesprodukt sig säker på kvaliteten på en märkesprodukt.

målet med en märkesprodukt är att säkerställa högsta kvalitet, säkerhet och prestanda, annars skulle varumärkesbilden tillsammans med företagets image ta en träff.

enligt John Williams skiljer ett varumärke dina produkter och tjänster, det härrör från vem du är, vem du vill vara och vem människor uppfattar dig som. Den främsta fördelen med ett varumärke är att det gör det möjligt för företaget att prissätta sin produkt på en överlägsen nivå jämfört med en icke-märkesprodukt.

ett varumärke behöver en tagline som presenterar kärnfunktionerna i produkterna och företaget. Kom ihåg att en tagline bär med sig bilden av företaget.

några populära taglines kommer att tänka på – Nike-bara gör det, BMW– designad för körglädje, Lay ‘s– Betcha kan inte äta bara en, L’ or Bisexal Paris– för att du är värt det, McDonald ‘ s– jag älskar det, MasterCard– det finns några saker som pengar inte kan köpa. För allt annat finns MasterCard.

Abrand bör införliva företagets mål, fördelar med produkten ochservice, kundernas bedömning av företaget och de kvaliteter som tilldelats och erkänns med företaget.

en bättre förståelse av hur varumärket kräver forskning om konsumenternas önskningar och vanor. Det är allomfattande-allt från e-signaturer, telefonsamtal etiquettes, kläder av säljaren på fältet, företagets hemsida, innehåll laddas upp i sociala medier etc.

till exempel, om innovation är temat för en produkt än allt fokus för marknadskommunikationen bör vara på innovation.

flytta till nästa marknadsföringskommunikationsstrategi.

Marknadskommunikationsstrategi-logotyp och kreativitet:

en varumärkeslogotyp är synlig och lätt att behålla under längre perioder, det är en viktig marknadsföringskommunikationsstrategi. Medan människor sannolikt kommer att glömma varumärken, kommer de säkert ihåg logotypdesignen. Därför krävs omfattande kreativitet i logotypdesign.

nyligen är Företag go villiga att uttömma många resurser på logotypskapande eftersom det förkroppsligar kärnan i ett företags image. Att försöka kopiera en etablerad logotyp eller göra små ändringar är aldrig bra. Det är bäst att anställa en erfaren designer som kan skapa en äkta och unik logotyp för företaget.

Tänk på att din logotyp ska skilja dig från dina konkurrenter – om din tävling använder böjda linjer än du förmodligen borde välja något annat.

logotypen ska vara unik men ändå enkel, en tuff fråga jag vet. Men enkelheten i logotypen gör att den kan användas på flera ställen – skyltar, visitkort, tidningar etc. Enligt marknadsföringsexperter säkerställer synligheten för en logotyp på olika platser framgången för ett varumärke.

en komplex logotypdesign kan förvirra konsumenterna och inte presentera det avsedda meddelandet. Genom att anställa en professionell designer undviker ett företag att kopiera bilder och bilder som lagras på google, en professionell designer har förmågan att skapa en unik logotyp som är fördelaktig för företaget.

var försiktig med bilder, färger och teckensnitt eftersom du behöver göra din logoand produkt sticker ut på marknaden. Logotypen ska återspegla värdena påorganisation och bör vara i tre färger. Bästa praxis är att ha enenkel färg, dubbel och flerfärgade versioner så att den kan användas i olikaplatser och omständigheter.

när designen är klar och godkänd måste den vara varumärkesskyddad. USA har ett patent-och varumärkeskontor för detta ändamål. Det kan göras online från deras hemsida.

andra länder har också Patent-och varumärkesmyndigheter som tillhandahåller samma tjänster. När den är skyddad kan den säkert användas i annonser, kort, webbplatser och praktiskt taget alla medier du kan tänka dig.

flytta till nästa marknadsföringskommunikationsstrategi.

Marknadskommunikationsstrategi-produktpositionering: tydlighet är nyckeln

Inmarketing, produktpositionering är en ofta använd termmen inte korrekt förstådd. Vid lanseringen av ett nytt varumärke eller produktpå marknaden måste den placeras korrekt antingen i startnivå, regelbundet eller premiumsegmentet.

Thisprocess skapar produktuppfattning i förhållande till konkurrensen. Urkundernas synvinkel svarar denna process på en betydande fråga.

dettaförståelse för konsumenten definierar framgången för marknadsföringsstrategin. Tre aspekter definierar denna uppfattning: produkt (vad det är), effekt (vad det betyder), nytta (vad det gör) och motivation (varför shouldI köpa).

media, e-postmeddelanden, reklambyråer och produktrecensioner kan definitivt formulera denna uppfattning. En stor del av är dock beroende av prissättning, referenser, förpackningar, medierekommendationer och produktprestanda.

alla dessa element formulerar köparens uppfattning. Svårigheterna för ett framväxande företag att komma in på nya grunder är att identifiera marknaden och företagets position i den.

dessutom innebär denna process att företagets produkt placeras till ett antal visionära konsumenter som en innovativ ledare inom ramen för en mycket lovande marknadskategori. Företaget måste också visa fördelarna med produkten och dess kompetens jämfört med den befintliga produkten på marknaden.

i situationer där kravet är en viss demonstration för ekonomiska köpare och slutanvändare i samband med produktens effektivitet och om den är lämpadtill deras behov, skulle positioneringsstrategin vara annorlunda.

produktpositionering är betydande av många skäl. För det första påverkas en kunds köpbeslut starkt av det eftersom de skulle bedöma produkten enligt dess hierarkiska status på marknaden.

för det andra, i konsumenternas sinne, har placeringen av en produkt beständighet, det är svårt att ändra. Därför bör ett företag uppvisa en produkts ansökan med autentiska, pålitliga och klara termer.

Hoppingto nästa marknadsföringsstrategi.

Marknadskommunikationsstrategi-effektiv reklam:

reklam skapar förtrogenhet med företagets varumärke eller produkt bland kunder och potentiella köpare. Det primära syftet är att underlätta en känsla av önskan bland kunderna. Det kan göras genom lämpliga meddelanden som ökad komfort, nytta, hälsosamma fördelar, Mode och en rad olika fördelar.

reklam kan vara ganska dyrt. För att utnyttja de beräknade fördelarna inom en specifik budget och tidsram måste ett företag därför noggrant strategisera kring lämpliga medier.

i teknikens ålder finns ett stort antal medium (online och offline) tillgängliga för en annons: Twitter, Facebook, Pinterest, skyltar, radio, TV. Alla dessa är potentiella medier för att marknadsföra en produkt och ett företag till massbefolkningen.

marknadsföringsexperter betonar att ha ett tydligt mål för reklam som fastställs i affärsplanen, oavsett om målet är försäljningstillväxt, fler fotfall eller ökade försäljningsförfrågningar, måste målet tydligt beskrivas i affärsplanen.

planen måste fastställa om reklamkravet är varumärke/ företagsorienterat. Efter att ha definierat varumärkets unika försäljningsförslag (USP) kan du anställa proffs och lämna det kreativa arbetet upp till dem.

korrekt planering är också viktigt för en bättre avkastning på investeringen (RoI). Faktorer som storleken, typen och omfattningen av företagets verksamhet påverkar reklamkravet. Till exempel, nystartade företag skulle gå för identitet etablering eftersom produkten måste erkännas på marknaden först.

efteråt, när verksamheten växer skulle ett företag vilja skilja sin produkt från andra konkurrenter. Slutligen kommer ett etablerat företag att försöka upprätthålla köpintresse, inte förlora till nya konkurrenter.

om du vill ha en framgångsrik reklamkampanj, kom ihåg detta mnemonicAIDA – medvetenhet, intresse, önskan och handling. Om du vill uppfyllaföretagets mål, då ska annonsen ligga inom denna ram.

flytta till nästa marknadsföringskommunikationsstrategi.

Marknadsföringskommunikationsstrategi-AIDA-modellen
AIDA-Modellen-från bit.ly/smartmodels

Marknadsföringskommunikationsstrategi-blogg: Gör det möjligt för människor att prata om din produkt

otvivelaktigt, i en tid präglad av teknik, blogging har blivit en viktig och framväxande form av marknadsföringsstrategi. Medan nackdelen med att blogga är dess inaktuella intäktstillväxt, är proffsen kostnadseffektivitet och hållbar tillväxt. Enligt Neil Patel, en känd innehållsstrateg, ger innehållsmarknadsföring en hållbar och kvantifierbar tillväxt varje månad.

försök att inte falla i fällan att skriva över din produkt. Fokusera istället på kommande och pågående trender, framväxande teknik, för-och nackdelar med branschen, produktrecensioner, funktioner i nya produkter etc. Poängen är – istället för att direkt skriva om produkten, skriva om elementen relaterade till produkten, ökar detta sökmotorns ranking och projicerar en positiv produktbild.

dessutom anställa en expert eller influencer att skriva din blogg skulle också öka din sökmotor ranking. Mål sökord bör användas för att komplettera redaktionellt innehåll eller du kommer så småningom att förlora värdefulla sökmotor ranking.

nukommer till skrivandet, ämnet ska vara enkelt, relevant och läsbart. Om detär ointressant eller irrelevant kommer läsarna snabbt att förlora intresse. Bemindful av din grammatik och meningsstruktur, få det att se snyggt men ändå klart.

Thebesvikelse är, medan många marknadsföringsbloggar är fulla av högkvalitativt innehålllöften, de levererar innehåll av dålig kvalitet.

försök att göra dina artiklar informativa. Detta kan uppnås genom att lägga till bilder, relevanta grafer eller diagram, lägga till referenser vid behov. Dessutom kan du också lägga till videoinnehåll i din artikel så att det ser mer professionellt ut.

flytta till den slutliga marknadsföringskommunikationsstrategin.

Marknadsföringskommunikationsstrategi - Strategicykel

Marknadsföringskommunikationsstrategi-förbättra ditt företags Image med CSR

CSR eller corporate social responsibility gör dig till en filantrop för kunden, och på lång sikt skulle kunderna märka vilket företag som har deltagit i samhällets behov mer akut.

genom att organisera sociala kampanjer, till exempel – gratis kläder under vintern, lättnad under en översvämning, förbättrar ett företag sin image. Även om det kan verka dyrt kommer intäktstillväxten att påverkas på lång sikt.

om kunderna inser att du är ett företag som bara tar från samhället och inte ger något i gengäld, är vedergällning ett måste. Denna vedergällning kan allvarligt skada företagets rykte.

därför bör ett företag tänka på att dela en del av intäkterna i olika sociala aktiviteter. Det skapar inte bara en positiv varumärkesimage, men också det hjälper människor i behov av hjälp, så anser att det två flugor i en smäll affär.

dessa är alla marknadsföringskommunikationsstrategier du kan använda för att skapa och skapa ett nytt varumärke. Även om det finns andra faktorer som bidrar till tillväxten av ett företag, dessa 6 element är grunden att bygga på. Så låt big six hjälpa dig i dina stora drömmar.

ytterligare information: Att genomföra en marknadsföringskommunikationsstrategi är bra, men du måste komma ihåg att spåra dess prestanda, eller du kan slösa bort dina ansträngningar!

du kan kolla in det här för att lära dig om olika sätt att spåra din strategis prestanda.

Leave a Reply