Metrologins betydelse för tillverkning

metrologins viktiga roll i tillverkningen kan inte underskattas. Metrologi påverkar alla våra dagliga liv. Men den stora majoriteten av befolkningen har aldrig ens hört talas om termen. Oavsett om vi kör bil, går på ett plan, tittar på TV eller slår på vattenkokaren, kommer metrologi att ha varit inblandad någon gång.

metrologi vid tillverkning

metrologi i tillverkning

enkelt uttryckt är metrologi studien eller vetenskapen om mätning.

metrologi ger kvalitetssäkring bakom dagens tillverkningsprocesser. Det är vetenskapen som gör det möjligt för produktionslinjer att producera tusentals identiska bitar av sofistikerad utrustning. Utan de standardiserade delarna som metrologi möjliggör skapandet av skulle vi inte ha massproduktion, och världen skulle vara en helt annan plats.

Metrologins roll i tillverkningen

i modern tillverkning produceras miljontals delar varje vecka. Majoriteten produceras på automatiserade produktionslinjer med mycket liten mänsklig interaktion. Varje maskin i produktionslinjen kommer att producera en specifik del som tillverkas till exakta specifikationer inom en förinställd tolerans för fel.

även de mest sofistikerade och dyra maskiner, kan, över tiden, flytta eller förlora inriktning. Dessa skift kan vara fraktionerade, men när maskinerna är ansvariga för att producera känsliga delar för flyg-eller fordonssektorerna kan små förändringar vara av enorm betydelse.

det är här metrologi kommer in.

alla delar som produceras på moderna produktionslinjer kommer att ha en tillåten tolerans för fel förinställning. Graden av tolerans beror på den producerade delen. Maskinerna kommer själv diagnostisera om de komponenter som den producerar är inom de tillåtna toleranserna. Om de inte är det kommer de att varna maskinoperatörerna och kvalitetskontrollteamet för problemet.

i branscher där precisionsmätning är avgörande, till exempel flyg-och fordonsindustrin, används Koordinatmätningsmaskiner för att mäta komponenter för att säkerställa att exakta standarder uppfylls exakt.

Varför är metrologi viktigt i det dagliga livet

metrologi gör det möjligt för tillverkare att producera produkter mer exakt, snabbare och till en högre standard.
dessa fördelar överförs till konsumenterna eftersom produkter blir billigare att köpa och görs till en högre kvalitet.
bilen är ett bra exempel.

historiskt sett ansågs 100 000 miles vara en bra körsträcka för en bil att uppnå. Slitage och delfel innebar i allmänhet att efter denna typ av avstånd var det dags att byta in för en nyare modell. Idag kan många bilar bekvämt nå 200 000 miles och bortom och fortfarande vara i gott skick.

bilindustrin var en av pionjärerna inom produktionslinjer. Sektorn insåg snabbt metrologins betydelse för att producera standardiserade delar. Under åren har de förbättrat och förfinat sina processer vilket innebär att de bilar de nu tillverkar är av mycket högre standard.

Leave a Reply