hoe deel je je geloof

veel Christenen zijn geïntimideerd door het idee om hun geloof te delen. Jezus wilde nooit dat de grote opdracht een onmogelijke Last zou zijn. God bedoelde voor ons om getuigen van Jezus Christus te zijn door de natuurlijke uitkomst van het leven voor hem.

hoe deel je je geloof in God met anderen

wij mensen maken evangelisatie ingewikkeld. We denken dat we een 10-weekse cursus in apologetiek moeten voltooien voordat we beginnen. God ontwierp een gemakkelijk evangelism programma. Hij maakte het simpel voor ons.

hier zijn vijf praktische benaderingen om een betere vertegenwoordiger van het evangelie te zijn.

representeer Jezus op de Best mogelijke manier

of, in de woorden van mijn voorganger, “laat Jezus er niet uitzien als een eikel.”Probeer in gedachten te houden dat je het gezicht van Jezus aan de wereld bent.

als volgelingen van Christus heeft de kwaliteit van ons getuigenis van de wereld eeuwige implicaties. Helaas is Jezus slecht vertegenwoordigd door veel van zijn volgelingen. Ik zeg niet dat ik de volmaakte Jezus volgeling ben—dat ben ik niet. Maar als wij (degenen die de leringen van Jezus volgen) hem authentiek zouden kunnen vertegenwoordigen, zou de term “christen” of “Christus-volgeling” eerder een positieve reactie dan een negatieve ongeoorloofd zijn.

Wees een vriend door liefde te tonen

Jezus was een goede vriend van gehate belastingontvangers zoals Matteüs en Zachaeus. Hij werd “vriend van de zondaars” genoemd in Matteüs 11:19. Als we zijn volgelingen zijn, moeten we worden beschuldigd van het zijn van een vriend van zondaars ook.

Jezus leerde ons het evangelie te delen door onze liefde aan anderen te tonen in Johannes 13:34-35:

“heb elkaar lief. Zoals ik van jullie heb gehouden, moeten jullie elkaar liefhebben. Hierdoor zal iedereen weten, dat gij mijn discipelen zijt, indien gij elkander liefhebt.”(NBG)

Jezus had geen ruzie met mensen. Onze verhitte debatten zijn niet waarschijnlijk om iemand in het koninkrijk te trekken. Titus 3: 9 zegt, ” maar vermijd dwaze controverses en genealogieën en ruzies en ruzies over de wet, want deze zijn onrendabel en nutteloos.”(NBG)

als we de weg van de liefde volgen, werken we samen met een onstuitbare kracht. Deze passage maakt een sterke zaak voor het zijn van een betere getuige gewoon door het tonen van liefde:Over jullie liefde voor elkaar hoeven we jullie niet te schrijven, want jullie zelf zijn door God geleerd om elkaar lief te hebben. En in feite hou je van de hele familie van God in heel Macedonië. Toch dringen wij er bij u op aan, broeders en zusters, om dit steeds meer te doen en het tot uw ambitie te maken om een rustig leven te leiden: u moet zich met uw eigen zaken bemoeien en met uw handen werken, zoals wij u hebben verteld, zodat uw dagelijks leven het respect van buitenstaanders kan winnen en zodat u van niemand afhankelijk zult zijn. (1 Tessalonicenzen 4:9-12, NBG)

Wees een goed, vriendelijk en godvruchtig voorbeeld

wanneer we tijd doorbrengen in de aanwezigheid van Jezus, zal zijn karakter zich op ons afwrijven. Met zijn Heilige Geest die in ons werkt, kunnen we onze vijanden vergeven en degenen liefhebben die ons haten, net zoals onze Heer dat deed. Door Zijn genade kunnen we goede voorbeelden zijn voor degenen buiten het Koninkrijk die ons leven in de gaten houden.De apostel Petrus prees ons: “leef zo’ n goed leven onder de heidenen dat, hoewel zij u beschuldigen van onrecht te doen, zij uw goede daden mogen zien en God mogen verheerlijken op de dag dat hij ons bezoekt. “(1 Petrus 2:12, NBG)

de apostel Paulus leerde de jonge Timoteüs, ” en de dienaar van de Heer moet niet twistziek zijn, maar moet vriendelijk zijn voor iedereen, in staat om te onderwijzen, niet haatdragend.”(2 Timoteüs 2:24, NBG)

een van de beste voorbeelden in de Bijbel van een gelovige die het respect van heidense koningen won is de profeet Daniël:

nu onderscheidde Daniel zich zo onder de bestuurders en de satrapen door zijn uitzonderlijke kwaliteiten dat de koning van plan was om hem over het hele koninkrijk te plaatsen. Hierbij probeerden de bestuurders en de satrapen redenen te vinden voor aanklachten tegen Daniël in zijn regeringszaken, maar zij konden dit niet doen. Zij konden geen kwaad in hem vinden, omdat hij betrouwbaar was en niet corrupt en achteloos. Tenslotte zeiden deze mannen: “We zullen nooit enige basis vinden voor aanklachten tegen deze man Daniël, tenzij het iets te maken heeft met de wet van zijn God.”(Daniël 6:3-5, NBG)

onderwerp je aan het gezag en gehoorzaam God

Romeinen hoofdstuk 13 leert ons dat rebelleren tegen het gezag hetzelfde is als rebelleren tegen God. Als je me niet gelooft, ga je gang en lees romeinen 13 nu. Ja, de passage vertelt ons zelfs om onze belastingen te betalen. De enige keer dat we toestemming hebben om de Autoriteit niet te gehoorzamen, is wanneer we ons onderwerpen aan die autoriteit betekent dat we God ongehoorzaam zouden zijn.Het verhaal van Shadrach, Meshach en Abednego vertelt over drie jonge Hebreeuwse gevangenen die vastbesloten waren om God te aanbidden en te gehoorzamen boven alle anderen. Toen koning Nebukadnezar het volk gebood om neer te vallen en een gouden beeld te aanbidden dat hij had gebouwd, weigerden deze drie mannen. Moedig stonden ze voor de koning die hen onder druk zette om God te ontkennen of de dood tegemoet te zien in een vurige oven.

toen Shadrach, Meshach en Abednego ervoor kozen God boven de koning te gehoorzamen, wisten ze niet met zekerheid dat God hen zou redden van de vlammen, maar ze stonden toch standvastig. En God verloste hen op wonderbaarlijke wijze.

als gevolg hiervan verklaarde de goddeloze koning:

“lof zij de God van Shadrach, Meshach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren heeft gered! Ze vertrouwden op hem en trotseerden het bevel van de koning en waren bereid hun leven op te geven in plaats van een andere god dan hun eigen God te dienen of te aanbidden. Daarom beveel ik dat het volk van enig volk of taal, die iets zeggen tegen de God van Sadrach, Mesach en Abednego, in stukken worden gesneden en hun huizen worden veranderd in puinhopen, want geen andere god kan anders dan op deze manier. Toen promoveerde de koning Shadrach, Meshach en Abednego naar hoge posities in Babylon. (Daniel 3:28-30)

God opende een enorme deur van de gelegenheid door de gehoorzaamheid van zijn drie dappere dienaren. Wat een krachtige getuige van Gods kracht voor Nebukadnezar en het volk van Babylon.

Bid voor God om een deur te openen

in ons verlangen om getuigen te zijn voor Christus, haasten we ons vaak naar God. We kunnen zien wat voor ons een open deur lijkt om het evangelie te delen, maar als we erin springen zonder tijd te besteden aan gebed, kunnen onze inspanningen zinloos of zelfs contraproductief zijn.

alleen door de Heer in gebed te zoeken, worden we geleid door deuren die alleen God kan openen. Alleen door gebed zal onze getuigenis het gewenste effect hebben. De grote apostel Paulus wist een ding of twee over effectief getuigen. Hij gaf ons dit betrouwbare advies:

wijdt u aan het gebed, wees waakzaam en dankbaar. En bid ook voor ons, dat God een deur opent voor onze boodschap, zodat wij het mysterie van Christus verkondigen, waarvoor ik geketend ben. (Kolossenzen 4: 2-3, NBG)

meer praktische manieren om je geloof te delen door een voorbeeld te zijn

Karen Wolff van Christian-Books-For-Women.com deelt enkele praktische manieren om ons geloof te delen door simpelweg een voorbeeld voor Christus te zijn.

  • mensen kunnen een bedrieger van een mijl afstand herkennen. Het ergste wat je kunt doen is het ene zeggen en het andere doen. Als je niet toegewijd bent aan het toepassen van christelijke principes in je eigen leven, zal je niet alleen ineffectief zijn, maar zal je gezien worden als onoprecht en nep. Mensen zijn niet zo geïnteresseerd in wat je zegt, als ze zijn in het zien hoe het werkt in je leven.
  • een van de beste manieren om uw geloof te delen is om datgene te demonstreren wat u gelooft door positief te blijven en een goede houding aan te nemen, zelfs in het midden van een crisis in uw eigen leven. Herinner je je het verhaal in de Bijbel dat Petrus het water opliep toen Jezus hem riep? Hij bleef boven het water lopen zolang hij zich op Jezus richtte. Maar toen hij zich op de storm richtte, zonk hij.
  • wanneer de mensen om je heen de vrede in je leven zien, vooral wanneer het lijkt alsof je omringd bent door stormen, kun je er zeker van zijn dat ze willen weten hoe ze kunnen krijgen wat je hebt! Aan de andere kant, als ze alleen de bovenkant van je hoofd zien als je in het water zinkt, is er niet veel te vragen.
  • behandel mensen met respect en waardigheid, ongeacht de omstandigheden. Wanneer je de kans hebt, laat zien hoe je niet verandert hoe je mensen behandelt, wat er ook gebeurt. Jezus behandelde mensen juist, zelfs toen ze hem mishandelden. Mensen om je heen zullen zich afvragen hoe je in staat bent om dit soort respect voor anderen te tonen. Je weet maar nooit, ze kunnen het zelfs vragen.
  • manieren vinden om een zegen voor anderen te zijn. Dit plant niet alleen geweldige zaden voor een oogst in je eigen leven, het laat anderen zien dat je geen nep bent. Het laat zien dat je leeft wat je gelooft. Zeggen dat je een christen bent is één ding, maar het leven op tastbare manieren elke dag is iets anders. Het woord zegt, ” ze zullen hen herkennen aan hun vrucht.”
  • breng uw geloof niet in gevaar. Situaties gebeuren elke dag waar compromis is niet alleen mogelijk, maar vele malen wordt verwacht. Laat mensen zien dat je Christendom betekent dat je een leven van integriteit leidt. En oh ja, dat betekent dat je de verkoper vertelt wanneer ze je te weinig in rekening bracht voor die liter melk!Het vermogen om snel te vergeven is een zeer krachtige manier om te laten zien hoe het christendom werkelijk werkt. Word een voorbeeld van vergeving. Niets creëert verdeeldheid, vijandigheid en onrust meer dan een onwil om de mensen te vergeven die je pijn hebben gedaan. Natuurlijk zullen er momenten zijn waarop je helemaal gelijk hebt. Maar gelijk hebben geeft je geen vrijgeleide om iemand anders te straffen, te vernederen of in verlegenheid te brengen. En het elimineert zeker niet je verantwoordelijkheid om te vergeven.

Leave a Reply