Slagerijvergunning in Zuid-Afrika

hoe een vergunning voor slagerijen in de detailhandel

aan te vragen overeenkomstig de Meat Industry Act 1993 kunt u niet met de werkzaamheden beginnen voordat een vergunning door PrimeSafe is verleend.

om een PrimeSafe-licentie te verkrijgen moet u:

 • zorg ervoor dat uw faciliteit voldoet aan de bouwvereisten van de relevante norm.
 • teken een overeenkomst met een door PrimeSafe goedgekeurde externe auditor.
 • een certificaataanvraag indienen samen met de toepasselijke rechten.

Wanneer moet ik toepassen?

aanvragen voor een PrimeSafe-certificaat moeten tien dagen vóór de datum waarop u met uw werkzaamheden wilt beginnen, worden ingediend.

aanvraagformulier

nieuwe aanvragen kunnen online worden ingediend of door een aanvraagformulier te downloaden. Online aanvragen vereisen betaling met Creditcard (MasterCard en Visa alleen). Een toeslag van 0,35% van de totale te betalen vergoeding is van toepassing. Het online formulier is alleen voor nieuwe aanvragen en kan niet worden gebruikt om een licentie te verlengen.

online aanvragen

of

Download aanvraagformulier

verlenging van aanvragen

de geldigheidsduur van de vergunning voor een kleinslagerij bedraagt 1 januari tot en met 31 December.

aanvraagformulier

PrimeSafe stuurt u rond half November een aanvraag tot verlenging van uw rijbewijs. Het is belangrijk dat u uw vergunning elk jaar vóór 31 December verlengt om ervoor te zorgen dat uw vergunning actueel blijft en u niet zonder vergunning werkt.

elke licentienemer die zijn licentie niet uiterlijk op 31 December verlengt, kan worden verplicht naast de jaarlijkse verlengingsvergoeding een aanvraagvergoeding te betalen.

eisen

naam van de aanvrager en aangewezen marktdeelnemer

u dient een naam voor te dragen waaronder de vergunning zal worden bewaard op het moment van de aanvraag. De aanvrager kan u zijn, een partnerschap of een bedrijf. PrimeSafe kan zakelijke of handelsnamen niet accepteren als de aanvrager.

u moet ook een exploitant van uw faciliteit benoemen. De exploitant heeft een belangrijke positie en is verantwoordelijk voor de werking van de faciliteit.

 • wanneer de aanvrager een bedrijf is, moet de exploitant een bestuurder van het bedrijf zijn.
 • wanneer de aanvrager een partnerschap is, moet de exploitant een partner zijn.
 • indien de aanvrager een persoon is, moet de exploitant die persoon zijn.

externe Auditor

u dient op uw aanvraagformulier een door PrimeSafe goedgekeurde externe auditor voor te dragen. Een externe auditor wordt door u ingeschakeld om audits van uw faciliteit uit te voeren zodra een licentie is verleend door PrimeSafe. U dient contact op te nemen met een externe auditor en een overeenkomst te ondertekenen voor het controleren van diensten voordat u een aanvraag indient.

erkende externe auditors

u moet aan PrimeSafe aantonen dat u een externe auditor hebt ingeschakeld om audits van uw faciliteit uit te voeren, anders wordt er geen vergunning afgegeven.

indien binnen 30 dagen na de controle van de vergunning geen bevestiging van de controlediensten is ontvangen, wordt uw aanvraag geannuleerd. De jaarlijkse vergoeding zal worden terugbetaald en de aanvraag kosten verbeurd.

bouwinspectie

u moet ervoor zorgen dat uw installatie voldoet aan de relevante norm voordat u een aanvraag indient.

Standards and guidelines

zodra uw aanvraag is verwerkt, zal een Primesafe Licensing Manager contact met u opnemen om een geschikte tijd te regelen voor een pre-licentie inspectie van uw installatie om te bevestigen of deze voldoet aan de bouwvereisten van de relevante norm.

wanneer uw installatie voldoet aan de bouwvereisten van de desbetreffende norm, kunt u onmiddellijk met de werkzaamheden beginnen (mits bevestiging van auditdiensten is ontvangen). Als u niet onmiddellijk met de werkzaamheden wilt beginnen, dient u binnen 30 dagen na de inspectie een ingangsdatum voor te stellen. In het geval dat u niet binnen 30 dagen na de eerste inspectie met de werkzaamheden kunt beginnen, wordt uw aanvraag geannuleerd. De jaarlijkse vergoeding zal worden terugbetaald en de aanvraag kosten verbeurd.

wanneer uw faciliteit niet voldoet aan de bouwvereisten van de relevante norm, krijgt u 30 dagen om eventuele openstaande problemen te verhelpen. De PrimeSafe Licensing Manager zal u schriftelijk informeren over eventuele openstaande problemen. Een verdere inspectie van uw faciliteit kan nodig zijn, afhankelijk van de ernst van de non-conformiteit.

als u niet in staat bent om alle openstaande kwesties binnen 30 dagen na de eerste inspectie te corrigeren, wordt uw aanvraag geannuleerd. De jaarlijkse vergoeding zal worden terugbetaald en de aanvraag kosten verbeurd.

afgifte van een vergunning

een vergunning voor de exploitatie van een slagerij in de kleinhandel zal worden afgegeven na bevestiging dat:

 1. u hebt de auditdiensten ingeschakeld van een door PrimeSafe goedgekeurde externe auditor; en
 2. uw faciliteit voldoet aan de bouwvereisten van de relevante norm.

u ontvangt een kopie van de volgende documenten:

 • licentiecertificaat
 • licentievoorwaarden
 • relevante normen en richtlijnen
 • PrimeSafe licentienemer Charter

het is belangrijk dat u de voorwaarden van uw licentie goed begrijpt. Als u vragen heeft, neem dan contact op met het PrimeSafe kantoor.

Leave a Reply