Slaktlicens i Sydafrika

hur man ansöker om en Detaljhandelslakterilicens

i enlighet med Köttindustrilagen 1993 kan du inte påbörja verksamhet förrän en licens har beviljats av PrimeSafe.

för att få en PrimeSafe-licens måste du:

 • se till att din anläggning uppfyller byggkraven i relevant standard.
 • teckna avtal med en PrimeSafe godkänd tredjepartsrevisor.
 • skicka in en licensansökan tillsammans med gällande avgift.

När ska jag ansöka?

ansökningar om en PrimeSafe-licens ska lämnas in 10 dagar före det datum du vill påbörja verksamheten.

ansökningsblankett

nya ansökningar kan göras online eller genom att ladda ner ett ansökningsformulär. Onlineapplikationer kräver betalning med kreditkort (endast MasterCard och Visa). En tilläggsavgift på 0,35% av den totala avgiften tillkommer. Webbformuläret är endast för nya ansökningar och kan inte användas för att förnya en licens.

Ansök online

eller

ladda ner ansökningsblankett

förnya ansökningar

licensperioden för en slakterilicens för detaljhandeln är 1 januari till 31 December.

ansökningsblankett

PrimeSafe skickar en ansökan om att förnya din licens runt mitten av November. Det är viktigt att du förnyar din licens senast den 31 December varje år för att säkerställa att din licens förblir aktuell och att du inte fungerar olicensierad.

varje licenstagare som inte förnyar sin licens senast den 31 December kan bli skyldig att betala en ansökningsavgift utöver den årliga Förnyelseavgiften.

krav

namn på sökande och nominerad operatör

du måste nominera ett namn under vilket licensen kommer att hållas vid ansökan. Sökanden kan antingen vara du, ett partnerskap eller ett företag. PrimeSafe kan inte acceptera affärs-eller handelsnamn som sökande.

du måste också nominera en operatör av din anläggning. Operatören har en viktig position och har ansvar för driften av anläggningen.

 • om sökanden är ett företag måste operatören vara en tjänsteman i företaget.
 • om sökanden är ett partnerskap måste operatören vara en partner.
 • om sökanden är en person måste operatören vara den personen.

Tredjepartsrevisor

du måste nominera en PrimeSafe-godkänd tredjepartsrevisor på ditt ansökningsformulär. En tredjepartsrevisor anlitas av dig för att genomföra revisioner av din anläggning när en licens har beviljats av PrimeSafe. Du bör kontakta en tredjepartsrevisor och underteckna ett avtal för revisionstjänster innan du skickar in en ansökan.

godkända tredjepartsrevisorer

du måste visa för PrimeSafe att du har anlitat en tredjepartsrevisor för att genomföra revisioner av din anläggning annars kommer ingen licens att utfärdas.

om bekräftelse av revisionstjänster inte har mottagits inom 30 dagar efter inspektionen före licensen kommer din ansökan att avbrytas. Årsavgiften återbetalas och ansökningsavgiften förverkas.

Bygginspektion

du måste se till att din anläggning uppfyller relevant standard innan du skickar in en ansökan.

standarder och riktlinjer

när din ansökan har behandlats kommer en PrimeSafe Licensing Manager att kontakta dig för att ordna en lämplig tid för en inspektion av din anläggning för att bekräfta om den uppfyller byggkraven i relevant standard.

om din anläggning uppfyller byggkraven i den relevanta standarden kan du påbörja driften omedelbart (förutsatt att bekräftelse av revisionstjänster har mottagits). Om du inte vill påbörja verksamheten omedelbart, du måste nominera ett startdatum inom 30 dagar efter inspektionen. I händelse av att du inte kan påbörja verksamheten inom 30 dagar efter den första inspektionen, din ansökan kommer att annulleras. Årsavgiften återbetalas och ansökningsavgiften förverkas.

om din anläggning inte uppfyller byggkraven i relevant standard får du 30 dagar på dig att åtgärda eventuella utestående problem. PrimeSafe Licensing Manager kommer att ge dig information om eventuella utestående problem skriftligen. En ytterligare inspektion av din anläggning kan krävas beroende på svårighetsgraden av avvikelsen.

om du inte kan åtgärda alla utestående problem inom 30 dagar från den första inspektionen kommer din ansökan att avbrytas. Årsavgiften återbetalas och ansökningsavgiften förverkas.

utfärdande av licens

en licens för att driva en slakteributik kommer att utfärdas efter bekräftelse på att:

 1. du har anlitat revisionstjänster från en PrimeSafe-godkänd tredjepartsrevisor; och
 2. din anläggning uppfyller byggkraven i relevant standard.

du kommer att få en kopia av följande dokument:

 • licenscertifikat
 • licensvillkor
 • relevanta standarder och riktlinjer
 • PrimeSafe licenstagare Charter

det är viktigt att du tydligt förstår villkoren för din licens. Om du har några frågor, kontakta PrimeSafe-kontoret.

Leave a Reply