6 kraftfulla böner för självförtroende när du känner dig osäker

osäkerhet har varit min krycka och min akilleshäl, under mycket av mitt vuxna liv. När jag var singel, jag var osäker på mitt utseende, vara singel, och bara inte känna att jag var värd att vara Fru för: skuld.

efter att ha gift mig började jag snabbt känna mig skyldig till min mamma, så många omkring mig hade varit mödrar mycket längre och verkade ha allt tillsammans, jag å andra sidan winging det BIG time!

osäkerhet är vanligt, men det behöver inte vara där vi bor! Jag har funnit att den bästa motgiften för mina känslor av osäkerhet verkligen har ökat mitt bönliv och pressat in i bibliska sanningar. Det här inlägget hjälper dig att hitta styrka genom böner för förtroende.

böner för förtroende

det här inlägget kan innehålla affiliate länkar och jag kan tjäna en liten provision när du klickar på länkarna utan extra kostnad för dig. Du kan läsa hela vår affiliate disclosure här.

vad säger Gud om förtroende?

förtroende för kyrkan kan ibland vara ett tabubelagt ämne. Att ha förtroende för dig själv och dina förmågor kan ibland känna att det är helgerån. Hur kan vi vara säkra på oss själva och våra förmågor och ge ära åt Gud?

vårt förtroende kommer från Gud ensam

men kom ihåg de tidigare dagarna när du, efter att du var upplyst, uthärde en hård kamp med lidanden, ibland offentligt utsatt för skam och lidande, och ibland att vara partner med de så behandlade. För ni hade medlidande med dem i fängelset, och ni accepterade med glädje plundringen av er egendom, eftersom ni visste att ni själva hade en bättre besittning och en bestående. Kasta därför inte bort ditt självförtroende, vilket har en stor belöning. För du har behov av uthållighet, så att när du har gjort Guds vilja kan du få det som är lovat.

Hebreerbrevet 32: 36 ESV

det är ganska enkelt att vara både självsäker och Gud hedra. I Hebreerbrevet 10:32-36, skriver författaren att uppmuntra de konverterade judarna att vara orubbliga i tron att de måste uthärda alla typer av förföljelse. Han påminner dem om att Gud har varit med dem från början och uppmuntrar dem att komma ihåg vem de är.

vi kan uppvisa samma förtroende genom att först erkänna vem vi är i Kristus. Det är ett faktum att i Kristus Jesus är du född på nytt, en gemensam arving med Jesus och har tillgång till Gud. Den enda sanna, levande Guden och skaparen av universum.

när du tror på denna sanning och verkligen har gjort detta till en central del av ditt trossystem, är ditt sinne automatiskt inställt för att ge beröm till den Gud som har skänkt dig denna stora gåva. Dessutom kan du också gå i förtroende för den identiteten och tro större för dig själv och de omkring dig. Du ser, vårt självförtroende är en förlängning av sanningen att vi är Guds barn.

hur ber du om förtroende?

vi bör ofta be om förtroende, för fienden är helvetet böjd på att få oss att glömma vem vi är i Kristus och att offra frälsningsgåvan som Gud så fritt gav. Det finns fyra grundläggande sätt att vi kan be om förtroende. Nedan kommer jag att lista bönpunkter för var och en av dem.

1. Att be om förtroende innebär att du ber mot begränsande övertygelser som skulle sätta sig upp för att hindra de goda gärningar som Gud har planerat för dig. Dessa böner kan se ut som att be om förlåtelse eller böner som binder vissa andliga hinder. Bönpunkter mot begränsande övertygelser inkluderar:

 • Be mot andan av rädsla
 • Be mot osäkerhet
 • Be mot låg självkänsla
 • Be mot osanna identiteter av dig själv
 • förlåtelse för synder
 • Be mot skam och skuld

2. Att be om förtroende är att be för Gud att påminna dig vem du är i honom. Dessa böner för förtroende ser ofta ut som Guds beröm och tacksamhet. De kan också inkludera att be bibliskt baserade bekräftelser över ditt liv. Bönpunkter för identitet

 • be att Gud skulle påminna dig om din identitet
 • Tack Gud för evighetens gåva
 • Tack Gud för att du håller dig
 • prisa honom för ditt vittnesbörd och för allt han har fört dig ut ur

3. Be att Gud ska fylla dig med sin ande. Kom ihåg att Gud inte ger oss en anda av rädsla. Istället gav han oss den Helige Andes gåva och kraft, kärlek och självkontroll. Här är några bönpunkter för att be om förtroende:

 • be för djärvhet
 • be för Guds styrka att vägleda dig
 • be för visdom
 • be för ödmjukhet
 • be att Gud skulle rikta dig i sin vilja

4. Be Guds löften över ditt liv. Detta är det sista sättet att be för förtroende. Här söker vi Guds löften för våra liv och ber för dem. Det är också så vi ber med tillförsikt. Vi vet redan att Guds löften är ja och Amen. Att be dessa saker som Gud redan har sagt för våra liv i våra liv är ett av de bästa sätten att växa i förtroende eftersom vi vet att Guds Ord aldrig återvänder ogiltigt.

prov böner för förtroende

bön är en av de mest kraftfulla gåvor Vi har. Att bygga en relation med Gud genom bön är också en av de bästa sakerna vi kan göra för vårt förtroende. Att växa i vår tro och vara säker på kunskapen om Guds kärlek till oss är början på vårt förtroende. Att be skrifterna och använda Guds ord hjälper oss också när våra ord är korta. Nedan finns flera exempel på böner för förtroende för att uppmuntra dig när du känner dig osäker och låg självkänsla.

bön för självförtroende och mod

oavsett om du är orolig för en presentation eller en jobbintervju, finns det tillfällen i våra liv när vi kan behöva mod. Att be om förtroende och mod att göra det bra i din karriär eller när du fattar ett stort beslut kan hjälpa dig att gå i tro på de planer som Gud har för dig!

bön: Älskare av mitt hjärta, frälsare av min själ. Jag älskar dig, Jag är din och jag håller fast vid dig, Jag längtar efter dig! Din kärlek till mig är det enda som är vettigt när allt omkring mig verkar vara fyllt av förvirring. Jag lutar mig in i dig och sanningen som du talar över mig. Jag är värdig. Du såg mig, innan jag bildades i min mammas livmoder och du glädde dig över mig, du gjorde planer för mig, planer för mitt bästa, planer på att blomstra mig, planer på att skydda mig.

även när jag var långt ifrån dig, förföljde du mig med en obeveklig kärlek som bara en perfekt far kan ha för sin dotter! Herre jag ber om mod att gå i de planer som du har för mig. Jag ber att du skulle hålla mig nära när jag går ut i tro och gör din vilja för mitt liv. Jag erkänner att jag är rädd, men jag kommer inte att låta rädsla beröva mig de välsignelser som du har för mig. Fred, självförtroende och mod! Jag berömmer ditt namn! I Jesu namn ber jag, Amen!

skrifterna för att be om mod och självförtroende: Dueteronomi 31:6, Joshua 1:6, 1 Kor 16: 13, 1 Krönikeboken 28:20

bön för förtroende och framgång

ibland ber om förtroende ser ut som att be för fred mitt i de stora livsförändringar och beslut vi fattar. Att ha fred att gå in i rum som du vill vara en del av om det är i intervjuer, presentationer, eller kliva ut på tro för en helt ny satsning, be till Gud att embolden dig för resan är nyckeln till framgång.

Bön: Herre I Himlen, Du Är Alla Mäktiga. Jag Begår Mina Vägar Och Mitt Liv Till Dig! Jag Vet Att Om Du Är Mitt I Mina Planer, Då Kan De Lyckas! Jag Tror Att Jag Kan Göra Allt Genom Dig, Fader! Hjälp Mig Att Vandra På Dina Vägar, Jag Längtar Efter Att Hålla Dina Bud. Jag Vet Att Allt Välstånd Kommer Från Dig! Tack För De Många Bra Saker Du Har Gett Mig I Mitt Liv! I Jesu namn, amen

Skrifterna att be för förtroende och framgång: Filipperbrevet 4: 13, Ordspråksboken 16:3, 1 Kungaboken 2:3, Jesaja 41:10, Jeremia 17:7

bön för förtroende för mig själv

att lyfta fram våra osäkerheter och ständigt påminna oss om tidigare misslyckanden är en av fiendens vanligaste taktik. Hans mål är att hålla oss i ett utrymme där vi är rädda för att gå framåt eftersom vi har misslyckats tidigare. Låt mig berätta det här.. RÄDSLA HAR INGEN KONTROLL! Vi är inte föremål för rädsla och vi kan absolut övervinna det! Att be om förtroende för dig själv, att lita på att om Gud leder dig till något, finns det inget sätt att du kan misslyckas om du inte försöker är absolut nödvändigt för självförtroende.

bön: himmelske Fader, du är en god god far. Du är konsekvent. Du sjunger över mig med sånger. Du njuter av mig. Ibland har jag kämpat för att tro detta. Jag har kämpat för att gå i sanningen att jag är din dotter. Jag har glömt att du är med mig. När du skickar mig till en plats, är det inte jag som ses, men du i mig.

du ger mig styrka när mitt hjärta och sinne är svagt. Du uppmuntrar mig med din mäktiga högra hand. Idag står jag högt för att jag vet mycket väl att jag är en dotter till den Högste! När osäkerhetens grepp börjar sprida lögner i hörnet av mitt sinne, Jag kommer att förkunna sanningen! Du skapade mig till din avbild. Du knyter mig ihop i min mammas livmoder. Du gjorde mig fruktansvärt och underbart gjort. Du har skapat mig för att göra underbara saker i ditt namn! Jag berömmer dig för detta. I Jesu namn, Amen.

Skrifterna att be för förtroende för dina förmågor: 1 Kor 6: 17, Efesierbrevet 2:10, Kolosserbrevet 3:3, Psalm 139:14, Jeremia 29: 11

böner för förtroende och styrka

i många fall är bön för förtroende och styrka synonymt! Många av oss skulle vara så okej att göra saker rädda att veta att Gud är med oss, men vi behöver den goda kraften för att ta det första steget. Det är här denna bön för förtroende kommer till nytta!

bön: Herre i himlen, göm mig i ditt skydd, var min tillflykt. Jag söker din styrka när jag tar detta steg av tro. Herre, Det finns saker om denna situation som är osäkra, men även om jag inte kan se vad före mig, Jag vet att du är med mig. Jag litar på dig och går i lydnad med din styrka som min guide.

jag kommer inte längre att försöka hålla fast vid en falsk känsla av värde som finns i min bräckliga rättfärdighet eller i andras vacklande åsikter. Jag kommer att finna min styrka och mitt värde enbart i dig. Jag kommer att söka dig dagligen för att känna kraften i din stora kärlek till mig! Jag tackar dig för denna styrka och fred som kommer från att veta att jag är din! I Jesu namn, amen

skrifterna för att be om styrka och förtroende: Psalm 91, Psalm 28:7, 2 Timoteus 1:7, Jesaja 40:29, Johannes 16:33, Psalm 29:11

bön för egenvärde

att veta vem vi är och vem vi är är en stor del av våra förtroendenivåer. När vi är säkra på vem vi tillhör kan vi vandra tryggt och veta att Gud inte tillåter oss att snubbla eller falla, istället kommer han att vägleda oss från ära till ära.

bön: Himmelske Fader, du är fullkomligare i mitt liv, du är luften jag andas. Min identitet finns enbart i dig och din sanning. I dig är jag perfekt, Jag är vacker, Jag är fruktansvärt och underbart gjord i din bild. Du ser mig, när jag är omgiven av etiketterna som andra försöker tvinga på mig, ser du mig för dottern du skapade, du ser ingen brist i mig. Du kallar mig din, värdig, dyrbar. Förlåt mig för att acceptera de falska identiteterna som försöker dra mig bort från dig och din sanning. Fyll mig med uppenbarelse av dina tankar mot mig.

du kallar mig ditt barn. Du placerar mig på en viloplats. I din närvaro finner jag frid. Du förväntar dig inte att jag ska vara något annat än mig själv när jag närmar mig dig, du ber mig helt enkelt att ta med min förkrosselse till dig. De heartaches, de messes jag har gjort, och mina downfalls du tar allt och älskar mig till läkning. Du talar ord av din identitet för mig. Tack för min identitet i dig. Jag berömmer dig för att du kallar mig värd att spara. I Jesu namn, amen

Skrifterna att be för egenvärde: 2 Kor 5:17, 1 Petrus 2:9, Galaterbrevet 2:20, Efesierbrevet 4:24

bön för förtroende för Gud

Ultimate, självförtroende är en förlängning av det förtroende som vi har i Gud. Våra böner för förtroende bör därför alltid börja och sluta med Gud. Börja med att berömma honom för allt han är och avsluta med att tacka honom för allt han har gjort.

bön: himmelske Fader, Jag prisar ditt namn för du är värd all beröm och ära och ära! Du är trogen, snäll och bra! Jag är i vördnad för allt du är! Jag är så tacksam att du inte tittar på utsidan. Jag är tacksam att du inte anser mitt värde baserat på yttre framträdanden. Du känner mig, fullt ut, och du är medveten om mitt hjärta. Du vet den plats som jag är i nu, Du vet vart jag kan gå, och du älskar mig samma!

du glädjer dig över mig, så mycket att du inte kunde föreställa dig himlen utan mig. Du gav mig en gåva som jag aldrig hade råd med. Frälsning. Du sände din son att stå i mitt ställe, så att jag kan försonas med dig. Din kärlek är så allomfattande! Det är bortom min fantasi och förståelse. Du undanhåller inget gott från mig och du kallar mig din egen. I Jesu namn, Amen.

skrifterna för att be om förtroende för Gud: 1 John 5: 14-15, 1 John 3:22, James 5:16, John 14:13-14

lita på Herren, han kommer att hjälpa dig

när vi litar på Gud, och tror att han är här för oss, det finns inget som vi inte kan göra. Han leder våra fotspår, han leder oss på den väg han skapade för oss, och vi har inget annat val än att lyckas.

må himmelens Gud välsigna dig när du ber dessa böner för förtroende och söka honom att gå dig längs rättfärdighetens väg.

delning är omtänksam!

Leave a Reply