správa přístupu k médiím

v referenčním komunikačním modelu Open Systems Interconnection (OSI) je správa přístupu k médiím prováděna podvrstvou Media Access Control (MAC) vrstvy Data-Link.

v Ethernetovém síťovém přenosu je funkcí správy přístupu k médiím určit, zda je přenosové médium volné a dostupné pro odeslání snímku. Správa přístupu k médiím přijímá snímek z podvrstvy Carrier Sense Multiple Access / Collision Detect (CSMA/CD). Snaží se zabránit kolizi s jiným provozem na médiu sledováním signálu Carrier Sense (CSNS) poskytovaného signalizací fyzické vrstvy (PLS). Jakmile je správa přístupu k médiím přesvědčena, že přenosové médium je k dispozici, může začít přenos rámce na PLS. Pokud dojde ke kolizi, správa přístupu k médiím určuje, jaká opatření by měla být přijata a kdy se pokusit znovu odeslat snímek. Správa přístupu k médiím je také zodpovědná za kontrolu rámce, aby se určila jeho platnost, než jej předá funkci dekapsulace dat.

Leave a Reply