media access management

i referansemodellen FOR open Systems Interconnection (OSI)-kommunikasjon utføres media access Control (MAC) – underlaget i Datalinklaget.

i En Ethernet – nettverksoverføring er funksjonen til media access management å avgjøre om overføringsmediet er ledig og tilgjengelig for å sende en ramme. Media access management mottar rammen fra underlaget Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect (CSMA/CD). Den søker å unngå kollisjon med annen trafikk på mediet ved å overvåke Carrier Sense Signal (CSNS) levert Av Physical Layer Signaling (PLS). Når media access management er fornøyd med at overføringsmediet er tilgjengelig, kan overføring av rammen til PLS begynne. Hvis en kollisjon finner sted, bestemmer media access management hvilke tiltak som skal tas og når du skal prøve å sende rammen igjen. Media access management er også ansvarlig for å sjekke en ramme for å bestemme gyldigheten før den overføres til data decapsulation-funksjonen.

Leave a Reply