media access management

i referensmodellen för kommunikation med öppna system Interconnection (OSI) utförs media access management av underlagret Media Access Control (MAC) i datalänkskiktet.

i en Ethernet-nätverksöverföring är funktionen för mediaåtkomsthantering att avgöra om överföringsmediet är ledigt och tillgängligt för att skicka en ram. Media access management tar emot ramen från Underskiktet Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect (CSMA/CD). Det syftar till att undvika kollision med annan trafik på mediet genom att övervaka Carrier Sense-signalen (CSN) som tillhandahålls av Physical Layer Signaling (PLS). När Media access management är nöjd med att överföringsmediet är tillgängligt kan överföringen av ramen till PLS börja. Om en kollision äger rum bestämmer media access management vilka åtgärder som ska vidtas och när man ska försöka skicka ramen igen. Media access management är också ansvarig för att kontrollera en ram för att bestämma dess giltighet innan den vidarebefordras till datakapslingsfunktionen.

Leave a Reply