media access management

i Open Systems Interconnection (OSI) kommunikationsreferencemodel udføres media access management af Media Access Control (MAC)-underlaget i datalinklaget.

i en Ethernet-netværkstransmission er funktionen af medieadgangsstyring at afgøre, om transmissionsmediet er gratis og tilgængeligt til at sende en ramme. Media access management modtager rammen fra Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect (CSMA/CD) underlaget. Det søger at undgå kollision med anden trafik på mediet ved at overvåge Carrier Sense Signal (CSN ‘ er) leveret af fysisk Lagsignalering (PLS). Når medieadgangsstyring er tilfreds med, at transmissionsmediet er tilgængeligt, kan transmission af rammen til PLS begynde. Hvis en kollision finder sted, bestemmer media access management, hvilken handling der skal træffes, og hvornår man skal prøve at sende rammen igen. Media access management er også ansvarlig for at kontrollere en ramme for at bestemme dens gyldighed, før den overføres til data decapsulation-funktionen.

Leave a Reply