Autonomian tasa—arvo

autonomian tasa-arvo on Amartya Senin poliittinen filosofinen käsite, jonka mukaan “kyky ja keinot valita elämäntapamme tulisi jakaa mahdollisimman tasapuolisesti koko yhteiskuntaan” – eli yhtäläiset mahdollisuudet autonomiaan tai vaikutusmahdollisuuksiin. Tasa-arvoinen autonomia pyrkii levittämään vaikutusmahdollisuuksia laajasti niin, että “olosuhteet huomioon ottaen” ihmisillä olisi enemmän “valinnanvaraa ja kontrollia”. Käsitteellä on hieman erilainen painoarvo kuin siihen liittyvillä käsitteillä, kuten työelämän tasa-arvon (“yhtäläiset mahdollisuudet”) tai aineellisen vaurauden (“lopputuloksen tasa-arvo”) arvo.

Todd Mayn mukaan sen lähestymistapa edellyttää “valtion kaltaisten instituutioiden aktiivista puuttumista ihmisten elämään”, mutta tavoitteena on”edistää ihmisten itsensä luomista heidän elinolojensa sijaan”. Sen väitti, että”kykyyn muuntaa tulot mahdollisuuksiksi vaikuttavat lukuisat yksilölliset ja sosiaaliset erot, jotka tarkoittavat, että jotkut ihmiset tarvitsevat enemmän kuin toiset saavuttaakseen saman kyvykkyysalueen”.

Leave a Reply