Likestilling av autonomi

Likestilling av autonomi Er et politisk filosofibegrep Av Amartya Sen som hevder ” at evnen og midlene til å velge vår livsløp skal spres så likt som mulig over samfunnet— – det vil si en lik sjanse til autonomi eller empowerment. Likestilling av autonomi forsøker å spre empowerment mye slik at” gitt deres omstendigheter”, har folk mer “valg og kontroll”. Konseptet har en litt annen vekt fra relaterte forestillinger, for eksempel verdien av likestilling på arbeidsplassen (“like muligheter”) eller lik materiell rikdom (“likestilling av utfall”).

Ifølge Todd May krever Sens tilnærming “aktiv intervensjon av institusjoner som staten i folks liv”, men med sikte på “å fremme folks selvskapelse i stedet for deres levekår”. Sen hevdet at “evnen til å konvertere inntekter til muligheter påvirkes av et mangfold av individuelle og sosiale forskjeller som betyr at noen mennesker vil trenge mer enn andre for å oppnå samme spekter av evner”.

Leave a Reply