Gelijkheid van autonomie

gelijkheid van autonomie is een politiek filosofisch concept van Amartya Sen dat stelt “dat het vermogen en de middelen om onze levensloop te kiezen zo gelijk mogelijk over de samenleving moeten worden verdeeld”—d.w.z. een gelijke kans op autonomie of empowerment. Gelijkheid van autonomie streeft ernaar om empowerment op grote schaal te verspreiden, zodat mensen” gezien hun omstandigheden” meer “keuze en controle”hebben. Het concept heeft een iets andere nadruk dan gerelateerde begrippen, zoals de waarde van gelijkheid op de werkplek (“gelijke kansen”) of gelijke materiële rijkdom (“gelijkheid van uitkomst”).Volgens Todd May vereist Sen ‘ s aanpak “actieve interventie van instellingen zoals de staat in het leven van mensen”, maar met als doel “het bevorderen van de zelfschepping van mensen in plaats van hun levensomstandigheden”. Sen stelde dat”het vermogen om inkomens om te zetten in kansen wordt beïnvloed door een veelheid van individuele en sociale verschillen die betekenen dat sommige mensen meer nodig hebben dan anderen om hetzelfde scala van mogelijkheden te bereiken”.

Leave a Reply