5 Praksis For Å Forbedre Human Capital Management

Innholdsfortegnelse

den viktigste eiendelen til selskaper er deres menneskelige kapital. Bedrifter vet dette, og det er derfor de i økende grad fokuserer på å forbedre human capital management. Og det er fordi organisasjonene har forstått at deres arbeidsstyrke er nøkkelen til å øke konkurranseevnen og lønnsomheten.

når du snakker om human capital management, refererer det til et sett prosesser som en organisasjon utfører for å tiltrekke seg, utvikle, motivere og beholde sine samarbeidspartnere. Dette er viktig fordi å ha kvalifiserte og glade fagfolk i selskapet sikrer at de vil være mer produktive og derfor vil rapportere større økonomiske fordeler.

for et selskap å miste nøkkel menneskelig talent innebærer sløsing med tid og penger. En ny ansatt kan ta opptil 6 måneder for å få produktiviteten til sin forgjenger.

Strategier for å forbedre Human Capital Management (HCM)

  1. opprette et opplærings-og utviklingsprogram for selskapet

Fokuser på å utvikle de ansatte som du allerede har i organisasjonen. For at du kan utforme prosesser som tillater folk å avansere i selskapet, ved å anskaffe nye ansvarsområder eller endre posisjoner. Det er også viktig at du styrker sine evner gjennom utviklingsprogrammer som tillater dem å skaffe seg ny kunnskap.

  1. Planlegg rekrutteringen basert på bedriftens behov

for å forbedre human capital management trenger du også et tilstrekkelig utvalg av ansatte. Det er derfor det på rekrutteringstidspunktet anbefales å være oppmerksom på selskapets behov, slik at du kan velge personer med riktig kompetanse for stillingen som blir søkt i nåtiden, selv om du alltid tenker på mulige fremtidige behov.

  1. Gjenkjenne ansattes prestasjoner

En annen relevant praksis er å gjenkjenne ansattes prestasjoner. En belønning, alt fra noen få ord eller en fridag til premier og økonomiske insentiver. Å anerkjenne ansattes innsats og grunnene til å fortsette å jobbe bedre, driver forpliktelsen til organisasjonen.

  1. Forenkle rekrutteringsprosessen

på tidspunktet for rekruttering av ansatte, forenkle prosessene slik at det ikke er motløs for den nåværende ansatt og den potensielle medarbeider. Forenkling av prosesser vil redusere sløsing med tid og penger, øke konkurranseevnen og lønnsomheten til organisasjonen som vil resultere i mer kvalifiserte prospekter og bedre utvalg av talent.

5. Automatiser prosesser

En annen effektiv måte å forbedre human capital management på er å bruke en human resources-programvare som Oracle HCM. Denne løsningen kan hjelpe deg med å forenkle oppgaver og dekke bedriftens behov på en mer effektiv måte. Best av alt, med dette verktøyet kan du administrere hele talentlivssyklusen, inkludert aspekter som rekruttering, ledelse og jobbutvikling.

Hvis du ønsker å forbedre human capital management verktøy, I Fusionworks kan vi hjelpe deg. Kontakt oss og vi vil gi deg all den informasjonen du trenger for å implementere denne løsningen i din bedrift.

Leave a Reply