Równość autonomii

równość autonomii jest koncepcją filozofii politycznej Amartya Sen, która twierdzi, że “zdolność i środki do wyboru naszego kursu życia powinny być rozłożone tak równo, jak to możliwe w społeczeństwie”—tj. równe szanse na autonomię lub upodmiotowienie. Równość autonomii dąży do rozpowszechnienia upodmiotowienia tak, aby “biorąc pod uwagę ich sytuację”, ludzie mieli więcej “wyboru i kontroli”. Pojęcie to ma nieco inny nacisk od pokrewnych pojęć, takich jak wartość równości w miejscu pracy (“równe szanse”) lub równe bogactwo materialne (“równość wyniku”).

według Todda May, podejście Sen wymaga “aktywnej interwencji instytucji takich jak Państwo w życie ludzi”, ale w celu “wspierania tworzenia siebie ludzi, a nie ich warunków życia”. Sen argumentował ,że”na zdolność przekształcania dochodów w możliwości ma wpływ wielość różnic indywidualnych i społecznych, co oznacza, że niektórzy ludzie będą potrzebować więcej niż inni, aby osiągnąć ten sam zakres możliwości”.

Leave a Reply