zarządzanie dostępem do mediów

w modelu referencyjnym komunikacji Open Systems Interconnection (OSI) zarządzanie dostępem do mediów jest wykonywane przez podwarstwę Media Access Control (MAC) warstwy łącza danych.

w transmisji sieci Ethernet funkcją zarządzania dostępem do mediów jest określenie, czy medium transmisyjne jest wolne i dostępne do wysłania ramki. Zarządzanie dostępem do mediów odbiera ramkę z podwarstwy Carrier Sense Multiple Access / Collision Detect (CSMA / CD). Ma na celu uniknięcie kolizji z innym ruchem na nośniku poprzez monitorowanie sygnału zmysłu nośnika (Csns) dostarczanego przez sygnalizację warstwy fizycznej (pls). Gdy zarządzanie dostępem do mediów upewni się, że medium transmisyjne jest dostępne, można rozpocząć transmisję ramki do PLS. Jeśli dojdzie do kolizji, zarządzanie dostępem do mediów określa, jakie działania należy podjąć i kiedy spróbować ponownie wysłać ramkę. Zarządzanie dostępem do mediów jest również odpowiedzialne za sprawdzenie ramki w celu określenia jej ważności przed przekazaniem jej do funkcji dekapsulacji danych.

Leave a Reply