Jämlikhet av autonomi

jämlikhet av autonomi är ett politiskt filosofibegrepp av Amartya Sen som hävdar”att förmågan och medlen att välja vår livskurs ska spridas så lika som möjligt över samhället” —det vill säga en lika chans till autonomi eller bemyndigande. Equality of autonomy strävar efter att sprida empowerment i stor utsträckning så att” med tanke på deras omständigheter “har människor mer”val och kontroll”. Konceptet har en något annorlunda betoning från relaterade begrepp, såsom värdet av jämlikhet på arbetsplatsen (“lika möjligheter”) eller lika materiell rikedom (“lika resultat”).

enligt Todd May kräver Sen: s tillvägagångssätt “aktivt ingripande av institutioner som staten i människors liv” men med målet att “främja människors självskapande snarare än deras levnadsvillkor”. Sen hävdade att”förmågan att omvandla inkomster till möjligheter påverkas av en mångfald individuella och sociala skillnader som innebär att vissa människor kommer att behöva mer än andra för att uppnå samma kapacitet”.

Leave a Reply