Docs

Muistiresurssien virtualisointiin liittyy jonkin verran ylijännitteitä.

ESXi-virtuaalikoneet voivat aiheuttaa kahdenlaista muistia yläpuolella.

  • lisäaika käyttää muistia virtuaalikoneessa.
  • ESXi-isännän omalle koodi-ja tietorakenteelleen tarvitsema ylimääräinen tila, joka ylittää kullekin virtuaalikoneelle varatun muistin.

ESXi-muistin virtualisointi lisää vain vähän aikaa muistikäynteihin. Koska prosessorin hakulaitteisto käyttää sivutaulukoita (varjosivutaulukoita ohjelmistopohjaiseen lähestymistapaan tai kahden tason sivutaulukoita laitteistoavusteiseen lähestymistapaan) suoraan, useimmat virtuaalikoneen muistikäynnit voivat suorittaa ilman osoitekäännöstä yläpuolella.

muistiavaruudessa on kaksi komponenttia.

  • vmkernelin kiinteä, koko järjestelmän kattoikkuna.
  • jokaisen virtuaalikoneen lisäkustannukset.

Ylämuisti sisältää virtuaalikoneen runkopuskurille varatun tilan ja erilaisia virtualisointitietorakenteita, kuten varjosivutaulukoita. Overhead-muisti riippuu virtuaalisten suorittimien määrästä ja vieraskäyttöjärjestelmän konfiguroidusta muistista.

Leave a Reply