Docs

virtualisatie van geheugenbronnen heeft een aantal bijbehorende overhead.

ESXi virtuele machines kunnen twee soorten geheugen overhead hebben.

  • de extra tijd voor toegang tot het geheugen binnen een virtuele machine.
  • de extra ruimte die de ESXi-host nodig heeft voor zijn eigen code en datastructuren, buiten het geheugen dat aan elke virtuele machine is toegewezen.

ESXi-geheugenvirtualisatie voegt weinig tijd toe aan geheugentoegang. Omdat de paging-hardware van de processor direct gebruik maakt van paginatabellen (schaduwbladtabellen voor softwaregebaseerde aanpak of twee paginatabellen op niveau voor hardware-ondersteunde aanpak), kunnen de meeste geheugentoegang in de virtuele machine worden uitgevoerd zonder adresvertaling overhead.

de geheugenruimte overhead bestaat uit twee componenten.

  • een vaste, systeembrede overhead voor de VMkernel.
  • extra overhead voor elke virtuele machine.

Overheadgeheugen omvat ruimte gereserveerd voor de framebuffer van de virtuele machine en diverse virtualisatiegegevensstructuren, zoals schaduwbladtabellen. Overhead geheugen is afhankelijk van het aantal virtuele CPU ‘ s en het geconfigureerde geheugen voor het gastbesturingssysteem.

Leave a Reply