Docs

Virtualisering av minne ressurser har noen tilknyttet overhead.

ESXi virtuelle maskiner kan medføre to typer minne overhead.

  • ekstra tid til å få tilgang til minne i en virtuell maskin.
  • den ekstra plassen Som Trengs Av ESXi-verten for sin egen kode og datastrukturer, utover minnet som er tildelt hver virtuell maskin.

ESXi memory virtualization legger litt tid overhead til minne aksesser. Fordi prosessorens sidevekslingsmaskinvare bruker sidetabeller (skyggesidetabeller for programvarebasert tilnærming eller sidetabeller på to nivåer for maskinvareassistert tilnærming) direkte, kan de fleste minnetilgang i den virtuelle maskinen utføres uten adresseoversettelse.

minneplassen overhead har to komponenter.

  • en fast, systemomfattende overhead for VMkernel.
  • Ekstra overhead for hver virtuell maskin.

Overhead-minne inneholder plass reservert for den virtuelle maskinrammebufferen og ulike virtualiseringsdatastrukturer, for eksempel skyggesidetabeller. Overhead minne avhenger av antall virtuelle Cpuer og det konfigurerte minnet for gjesteoperativsystemet.

Leave a Reply