dokumenty

Wirtualizacja zasobów pamięci ma pewne powiązane narzuty.

maszyny wirtualne ESXi mogą obciążać dwa rodzaje pamięci.

  • dodatkowy czas dostępu do pamięci w maszynie wirtualnej.
  • dodatkowa przestrzeń potrzebna hostowi ESXi na własny kod i struktury danych, poza pamięcią przydzieloną każdej maszynie wirtualnej.

wirtualizacja pamięci ESXi dodaje niewiele czasu na dostęp do pamięci. Ponieważ sprzęt stronicujący procesora korzysta bezpośrednio z tabel stron (tabele stron cienia dla podejścia opartego na oprogramowaniu lub tabele stron dwupoziomowych dla podejścia wspomaganego sprzętowo), większość dostępów do pamięci w maszynie wirtualnej może być wykonywana bez konieczności tłumaczenia adresu.

przestrzeń pamięci składa się z dwóch elementów.

  • stały, systemowy napowietrznik dla VMkernel.
  • dodatkowy narzut dla każdej maszyny wirtualnej.

napowietrzna pamięć zawiera miejsce zarezerwowane dla bufora ramki maszyny wirtualnej i różne struktury danych wirtualizacji, takie jak tabele stron cienia. Pamięć ogólna zależy od liczby wirtualnych procesorów i skonfigurowanej pamięci dla systemu operacyjnego gościa.

Leave a Reply